Sport och Affärer

Startsidan

Aktuella länkar

Annonsera/Utgivningsplan

Artiklar

Evenemangsenkäten

Fotbollsbörsen

Idrott och mångfald

Idrottens finansiering

Idrottens konsulter

Idrottsevenemang

Idrottsklubbarnas varumärken

Karins krönika

Kommunrankingen

Nyhetsarkiv

Om oss

Ordlistan

Platsannonser

Podcast

Prenumerera

Professionell Idrott

På gång

Redaktionens tips

Skatteregler

SM i sponsring

Speakers corner

Sponsringsläget i förbunden

Sponsringsskolan

Stefans krönikor

Studentuppsatser

Tidningsarkiv

Tittartoppen

Unos krönikor

Utbildningar

Witt's Hits

Årssummeringen

MÅNADENS DEBATTÖR

Pandemin inte över – regeringen måste ge mer stöd för att föreningarna ska klara av att fortsätta

"En uppskattning av ekonomiska konsekvenser för perioden 1 juli till och med september visar att idrottsrörelsen är i behov av stöd på 1 260 miljoner kronor. Regeringen behöver förlänga det krispaket som tar slut 30 juni så att vi kan fortsätta ta vår del i att hjälpa Sverige genom krisen. Det handlar om föreningslivets överlevnad". Det säger Björn Eriksson i juni månads debattinlägg. Björn är sedan år 2015 ordförande för Riksidrottsförbundet.

Klicka här för debattinlägget >

IDROTTSEVENEMANG

Rand

MÅNADENS ARENA Klicka här»

VI FÖLJER


Centrum för idrottsevenemang

- Erbjuder ekonomiskt stöd för bid och utbildningar för att underlätta arrangerandet av internationella idrottsevenemang i Sverige

Dagens industri
- Sveriges ledande affärstidning

Den Osynliga Handen

- Intressant blog om fotboll & affärer som sedan ett antal år drivs av Kristof Vogel.

Fairpay
- Stiftelse som verkar för ökad jämställdhet inom idrotten.
 

Girls in Sport
- Ideell organisation för ökad jämställdhet.

Idrottsforum.org
- Nordiskt forum för idrottsvetenskap

Idrottsplats.se

- Svenska idrottsplatser dokumenterade med foto och fakta av Mats Tallkvist


Riksidrottsförbundet
- Rf:s hemsida med information om och för landets föreningar och specialidrottsförbund 

  

Sveriges Olympiska Kommitté
- SOK:s hemsida med nyheter och OS historia


Tidningen Fokus

- Djupdykande, ständigt utmanande och med en stark journalistisk integritet

Tv.nu
- Komplett guide över sportsändningar i Svenska tv-kanaler

 


Se även under fliken Aktuella länkar

RSS

Prenumerera via RSS

Rand

•     Debatt     •     Debatt     •     Debatt     •     Debatt     •

2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020  

| Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |

Att skapa förutsägbarhet i en oförutsägbar omgivning - Juni månads debattinlägg av Filip Lundberg

 Oförutsägbarhet, känslor och spänning är idrottens kanske starkaste värde och lockbete. Vi ärver ofta våra preferenser för våra lag från våra föräldrar. Kanske fastnar vi för stämningen eller gillar matchtröjorna men oavsett anledning, förblir vi oftast lojala mot samma lag i med- och motgång. Idrottsvarumärken betecknas därför ofta som passionsvarumärken där logotype, färger, klubbsånger etcetera alla fyller en viktig funktion. Djurgården är synonyma med blårandigt, Malmö FF himmelsblått och IFK Göteborg blåvitt och så vidare. Utöver det finns ofta en betydande geografiförankring hos respektive lag där ett upplevt motsatsförhållande till en annan klubb delvis formar den egna identiteten.

 


Det lokala stödet
Fotbollshistorikern Torbjörn Andersson, verksam vid Malmö högskola, likställer flera av de allsvenska fotbollsklubbarna vid kulturella institutioner som i samhället fyller en minst lika viktig funktion som en bra stadsteater, en bra konsthall, bra shopping eller bra nöjesliv. Han konstaterar dock att elitfotbollsklubbar som kommer från en stad som har många komparativa fördelar, bortom idrotten, ofta har sämre förutsättningar att hävda sig i konkurrensen. Andersson har visat på hur fotbollen har fungerat som en identitetsskapande faktor för industristäder och medelstora städer men att detsamma inte gäller för till exempel huvudstäder och universitetsstäder. Stockholm anses vara en av världens vackraste huvudstäder och är politikens, turismens, kulturens och nöjeslivets mittpunkt. Detsamma går tyvärr inte att säga om idrotten som på vissa områden är sorgligt eftersatt. Bristen på anläggningar för bredd- och ungdomsidrott är akut och läget är knappast mycket bättre för stadens elitidrott (även om Tele2 Arena avsevärt förbättrar villkoren för stadens elitfotbollsklubbar). I Stockholm finns det många olika intressen och viljor och även om klubbarna har ett stort publikunderlag så finns inte samma uppbackning från kommun, näringsliv och allmänhet som finns i flera andra mindre städer.

 Den förening som jag arbetar med, Djurgården Fotboll, har en historia och tradition som många företag i näringslivet bara kan drömma om och berör dagligen tusentals människor. Trots detta är det en ständigt pågående kamp, att i den hårda konkurrensen, få gehör för verksamheten hos politiker, erhålla sponsorer från näringslivet och att uppbåda stöd från allmänheten. Ett nytänkande är med andra ord nödvändigt för att öka föreningens attraktionskraft så att man når flera. Men nytänkande i form av en ny strategi måste samtidigt vara i samklang med utvecklingen i det omgivande samhället i övrigt. Djurgården har förstått detta.

Elit- och breddidrott samverkar

 Det är viktigt att vara medveten om hur det svenska idrottspolitiska klimatet, mediebilden och allmänhetens uppfattning ser ut och hur det relaterar till den egna verksamheten och förutsättningar. Oavsett om förhållanden är gynnsamma eller inte. Föreningsidrotten har i Sverige något av en särställning och mycket fokus har legat på ideellt engagemang, breddidrottens och ungdomsidrottens förtjänster i form av skapandet av socialt kapital, folkhälsa och utbildning. I Sverige tenderar vi att klassificera idrotten i å ena sidan den ideellt drivna ungdoms- och breddidrotten som ”välkomnar alla” och å andra sidan den kommersiella elitidrotten som ”utesluter många”. Den ena uppfattas som viktig för samhället och den andra uppfattas som ett särintresse. Det här är en olycklig förenkling som hindrar utvecklingen av Stockholm som idrottskommun, eftersom man per automatik utesluter alla de framgångsrika initiativ som har kommit till genom samverkan mellan ideell, offentlig och privat sektor. Djurgården har tagit flera sådana initiativ som förtjänar att uppmärksammas.

 Vid sidan om A-lag och ungdomsverksamhet arbetar Djurgården sedan några år tillbaka med olika typer av samhällsfrämjande aktiviteter. Samlingsnamnet för de här aktiviteterna är Djurgårdsandan. Bara i år har man öppnat ett sportcenter, uppfört en vinterhall, startat ett unikt utbildnings- och arbetsmarknadsprojekt tillsammans med samarbetspartners samt ytterligare utvecklat den sedan många år tillbaka så uppskattade Drive In-fotbollen ute i Stockholms ytterstadsområden. I ett försök att beskriva nyttan med verksamheten publicerade Djurgården tidigare i år den vetenskapligt förankrade rapporten ”Djurgården Stockholm – Idrott och samhällsnytta i förening” som undertecknad är författare till.

 Djurgården samverkar vidare med lärosäten och experter runt om i Sverige för att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten. I arbetet ingår att göra omvärldsanalyser, anordna seminarium och att ta fram material som syftar till att ytterligare utveckla Djurgården och idrotten i Stockholm. I Björn Erikssons nationella utredning om våld i samband med idrottsarrangemang lyftes Djurgårdens arbete på flera punkter fram och den nyss nämnda rapporten nämndes i mycket positiva ordalag. Vidare arrangerade Djurgården Fotboll en paneldebatt om idrottsrelaterat våld där bland annat Björn Eriksson och representanter för media närvarade. Djurgården tar alltså hela tiden initiativ för att påverka sin egen situation.

 Djurgården var också första klubb i Europa att ta fram en godkänd CSR-redovisning där transparens är något av ett nyckelord. Man redovisar framsteg men även förbättringsområden. Endast VFL Wolfsburg i Tyskland har tagit ett liknande initiativ och en kontakt är etablerad mellan klubbarna för att se hur man kan lära sig ytterligare av varandra. Även om man måste vara ödmjuk inför den situation föreningen för tillfället är i så ligger man på flera områden i framkant. Kriser har man haft tidigare och nya kriser kommer att komma men det illustrerar hur viktigt det är att bygga upp ett långsiktigt hållbart varumärke.

Varumärkets oförutsägbarhet
Sporten är oförutsägbar och just oförutsägbarhet är en stor utmaning att förhålla sig till. Långsiktiga ambitioner och satsningar kan påverkas av omvärldsfaktorer som är både svåra att förutse och påverka. Det tar tid att bygga förtroendekapital och ett varumärkes värde är ofta en subjektiv konstruktion. Varumärkeskännaren Frans Fransson beskrev i en intressant krönika ”Varumärke och sunt förnuft” hur många föreningar ofta står och faller med sportsliga prestationer vilka kan variera kraftigt från år till år. Adderar man negativa incidenter till det, som dessutom ofta får stort utrymme i media, så förstår man att det är en adekvat uppgift att skapa en trygghet såväl inom organisationen som i relationen till omgivningen.

 Enligt Fransson är ett idrottsvarumärke primärt ett knippe känslor upphängda på ett namn och ett klubbmärke, och i motgång är det lätt att oförutsägbarheten vänds till en nackdel och skapar en osäkerhet i verksamhetens olika led. Han menar att ett varumärke som är oförutsägbart aldrig kan bli starkt, utan dess värde kommer från dess förutsägbarhet. Det här bekräftas av studier som visar att företag oftare säger nej på grund av ryktesmässiga risker framför primära finansiella. Man måste med andra ord kunna erbjuda någonting som väger upp det risktagande som vissa samarbetspartners upplever i relation till fotbollen.

 Bara i Djurgården pågår flera parallella projekt som berör tusentals ungdomar varje vecka över hela Stockholm. Man har varit särskilt duktiga på att skapa nya partnersamarbeten mellan institutioner som inte normalt samarbetar med varandra. Genom Drive In-fotbollen har man kommit i en första kontakt med ungdomar i Stockholms ytterstadsområden som i ett senare skede, har kunnat söka till utbildnings- och arbetsmarknadsprojektet Jobbchansen som i sin tur kunnat tillhandahålla praktik/utbildning och arbetsplatser hos någon av Djurgårdens samarbetspartners i projektet. Flera av projekten är enligt en så kallad ideell, offentlig, privat samverkansmodell.

Nya samarbetskonstellationer
Istället för att se tillbaka på svunna tider och ondgöra sig över kommersialiseringstendenser i ett folkrörelsesverige, som får allt svårare att attrahera nya medlemmar och kapital, så behöver vi uppmuntra olika typer av partnersamarbeten som skapar mervärden för de inblandade. Samhället får allt svårare att själva leva upp till de högt ställda målen och socialt expansiva föreningar kan tillsammans med näringslivet göra stor nytta här. Utmaningen ligger därför i att bättre identifiera vilka värden den egna organisationen kan addera och hur man tillsammans kan utveckla nya spännande projekt. Det behöver inte kosta mycket pengar utan det handlar snarare om att tänka i nya banor, engagera fler ideellt, att finna nya samarbetspartners som bidrar med nya typer av kompetenser och resurser men framförallt allt att motivera för och uppbåda stöd internt såväl som externt för sin satsning. Vi ser att potentiella samarbetspartners allt mer riktar sitt stöd till just barn och ungdomar i en lokal miljö, där ett av de huvudsakliga målen är att främja rörelse och välbefinnande för flera. Djurgården visar att man är en utmärkt samarbetspartner för de som vill hjälpa till och stötta den här typen av arrangemang. Fotbollen är och kommer alltid att vara dragloket i verksamheten. Den engagerar tiotusentals yngre och äldre dagligen och många har det som ett av sina största intressen. Sportslig framgång stärker varumärket och ökar attraktionskraften i de projekt man initierar. Djurgården har många värden att erbjuda de organisationer, som liksom Djurgården vill utveckla Stockholm som idrottskommun, men som nödvändigtvis inte delar en passion för just elitfotboll. Det gör att man står bättre rustade för framtiden när resurser ska fördelas och nyttan ska debatteras. Förhoppningsvis så fortsätter Djurgårdens A-lag att klättra i tabellen. Det må vara oförutsägbart men Djurgården som varumärke, vågar jag förutsäga, har mer potential än på länge.

Filip Lundberg
Statsvetare med uppdrag i Djurgården Fotboll.

Fotnoter:

 
A) Klicka här för Filip Lundbergs rapport Djurgården Stockholm – idrott och samhällsnytta i förening

 

B) Idrottsklubbarna med starkast varumärken enligt svenska folket Top 5:
1) AIK(18,9%)
2) IFK Göteborg(15,2%)
3) DIF(13,8%)
4) Malmö FF(8,1%)
5) FBK(5,6%)

Källa: Sport & Affärer/Demoskop 2013

Rand

Kommentera gärna artikeln »

Rand

Annons

Ads

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Sport & Affärer utges av Ide´Media. Telefon: 0176 – 22 83 50 Mobil: 070-73 03 521 E-post: kontakt@sportaffarer.se
Sidan skapad av Yelles Webbyrå