Sport och Affärer

Startsidan

Aktuella länkar

Annonsera/Utgivningsplan

Artiklar

Evenemangsenkäten

Fotbollsbörsen

Idrott och mångfald

Idrottens finansiering

Idrottens konsulter

Idrottsevenemang

Idrottsklubbarnas varumärken

Karins krönika

Kommunrankingen

Nyhetsarkiv

Om oss

Ordlistan

Platsannonser

Podcast

Prenumerera

Professionell Idrott

På gång

Redaktionens tips

Skatteregler

SM i sponsring

Speakers corner

Sponsringsläget i förbunden

Sponsringsskolan

Stefans krönikor

Studentuppsatser

Tidningsarkiv

Tittartoppen

Unos krönikor

Utbildningar

Witt's Hits

Årssummeringen

MÅNADENS DEBATTÖR

Barn är inte buller – vi måste tänka större

"När det gäller idrotten, som så många andra gemensamma samhällsintressen, är frågan vad som blir bäst för så många som möjligt. Det går inte att förneka att föreningslivet gör en obetalbar samhällsnytta för våra barn och ungdomars hälsa och utveckling. Borde då inte idrottsplatser och möjlighet för spontanidrott och rörelse vara en självklar del i planeringen när bostadsområden planeras och byggs?" Det säger Liv Sahlberg i januari månads debattinlägg. Liv är klubbchef för Boo FF.

Klicka här för debattinlägget >

IDROTTSEVENEMANG

Rand

MÅNADENS ARENA Klicka här»

VI FÖLJER


Centrum för idrottsevenemang

- Erbjuder ekonomiskt stöd för bid och utbildningar för att underlätta arrangerandet av internationella idrottsevenemang i Sverige

Dagens industri
- Sveriges ledande affärstidning

Den Osynliga Handen

- Intressant blog om fotboll & affärer som sedan ett antal år drivs av Kristof Vogel.

Fairpay
- Stiftelse som verkar för ökad jämställdhet inom idrotten.
 

Girls in Sport
- Ideell organisation för ökad jämställdhet.

Idrottsforum.org
- Nordiskt forum för idrottsvetenskap

Idrottsplats.se

- Svenska idrottsplatser dokumenterade med foto och fakta av Mats Tallkvist


Riksidrottsförbundet
- Rf:s hemsida med information om och för landets föreningar och specialidrottsförbund 

  

Sveriges Olympiska Kommitté
- SOK:s hemsida med nyheter och OS historia


Tidningen Fokus

- Djupdykande, ständigt utmanande och med en stark journalistisk integritet

Tv.nu
- Komplett guide över sportsändningar i Svenska tv-kanaler

 


Se även under fliken Aktuella länkar

RSS

Prenumerera via RSS

Rand

•     Kommunrankingen     •     Kommunrankingen     •


| 2019 | Kriterier 2019 | 2018 | Kriterier 2018 | 2017 | Kriterier 2017 | 2016 | Kriterier 2016 | 2015 | Kriterier 2015 | 2014 | Kriterier 2014 | 2013 | Kriterier 2013 | 2012 | Kriterier 2012 | 2011 | 2010 | Världens bästa sportstäder 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | Folkets pris


Kommunrankingen 2013

 2013 års lista över Sveriges främsta idrottskommuner består av fyra listor. En huvudlista med de 30 starkaste idrottskommunerna i Sverige analyserade utifrån ett femtontal kriterier. Dessutom av tre dellistor som visar Sveriges starkaste idrottskommuner utifrån tre specifika kriterier: breddstöd till ungdomsidrott; elitframgångar samt framgångar med att värva och genomföra större nationella och internationella idrottsevent.

 Huvudlistan toppas i år av Växjö utifrån sina styrkor inom elitidrott, arenatillgångar, förutsättningar för ungdomsidrott samt nationell och internationell idrottsforskning. Stockholm är liksom förra året tvåa och Göteborg trea. Båda mycket starka elitidrotts och eventkommuner. Stockholm har dock problem med tillgången av idrottsplatser och lokaler för ungdomsidrotten medan Göteborgs problem handlar om brist på investeringar i relativt omoderna arenor. Karlstad klättrar från femtonde till fjärdeplats -främst utifrån en klart starkare position och ambition vad gäller genomförande av idrottsevenemang - medan Solna tappar från tredje till nionde plats av samma skäl som Stockholm, dvs. viss brist på idrottsanläggningar för ungdomsidrotten. Nya på listan är Luleå och Norrköping. Av ”en-events-kommunerna” vinner Mora ganska lätt före Vellinge och Båstad.

Breddidrottslistan toppas av Borås följt av Halmstad och Helsingborg. Elitlistan har Södertälje som segrare med Växjö som tvåa och Solna som trea. Denna lista tar stor hänsyn till befolkningsmängden. Evenemangslistan toppas av de två giganterna i Sverige på större nationella och främst internationella idrottsevent, Stockholm och Göteborg. På tredje plats kommer Mora med sin fantastiska utveckling av Vasaloppet till ett året-runt-event för 80 000 årliga deltagare.

Text och analys: Peter Rohmée

1
Växjö
2
Stockholm
3
Göteborg
4
Karlstad
5
Linköping
6
Uppsala
7
Malmö
8
Halmstad
9
Solna
10
Mora
11
Falun
12
Östersund
13
Umeå
14
Helsingborg
15
Södertälje
16
Luleå
17
Lund
18
Lidingö
19
Örebro
20
Jönköping
21
Gävle
22
Västerås
23
Vellinge
24
Borås
25
Båstad
26
Åre
27
Kalmar
28
Norrköping
29
Kristianstad
30
Leksand

Växjö

1) Växjö

 Utifrån sin folkmängd på 85 000 invånare utses Växjö till 2013 års främsta idrottskommun. Växjös styrka är kombinationen av en mycket stark elitverksamhet, bra stöd till ungdomsidrotten samt moderna arenor. Elitverksamheten drivs främst inom ishockey, fotboll, innebandy och friidrott. Arenautvecklingen har skapats tillsammans med näringslivet.

Växjö har ett av Sveriges bredaste arenaområden – Arenastaden – med moderna anläggningar för bl.a. innebandy, fotboll, issporter och friidrott. Linnéuniversitetet utgör en viktig samarbetspartner både som studieort för elitidrottspersoner och för den internationella idrottsrelaterade forskning som bedrivs där. Ett sådant exempel är High Performance Center (HPC) – ett utvecklingscentrum för nationell och internationell idrott, med resurser från SOK, universitetet och näringslivet. Satsningen på elitidrott är en del av Växjös övergripande utvecklingsmål om en ”attraktiv mötesplats, världsledande miljöarbete, kreativt näringsliv och stolta invånare”. Växjö utvecklar just nu en tydligare eventstrategi som verktyg för sin vision. Utvärdering av eventens samhällseffekter görs inom det regionala konceptet ”More Than Sport”. Kommunen har ett starkt företagsklimat, låga ohälsotal och utgör en attraktiv boendeort, särskilt för unga personer. Tvåa på elitlistan.

Stockholm

2) Stockholm

 I relation till sin folkmängd är Stockholm Sveriges starkaste kommun för nationella och internationella idrotteevent. Den eventbredd som Stockholm visar upp - främst genom sina årligen återkommande idrottsevent – slår inte ens Göteborg. Stockholm ger ett relativt bra ekonomiskt stöd till ungdomsidrotten men har ett tydligt problem med att skapa tillräckligt många träningslokaler. Dessutom är kommunen inte särskilt framgångsrik med att skapa spontanidrottsplaster, både inom befintliga och nya bostadsområden. Stockholm har en bred elitverksamhet men marknadsför denna dåligt. Har en mycket tydlig vision för idrottsevenemang och andra möten; ” att utgöra norra Europas mest populära destinationsort”.

Arenamässigt är Stockholm i Europatopp och just nu klart starkare än Göteborg. Stora turistekonomiska effekter (TTO) kommer att tillföras från besökarna till Friends Arena i Solna och från den nya Tele2 arenan. Detta i tillägg till de evenemang som idag genomförs i Ericsson Arena Globen, som fortfarande utgör Sveriges starkaste internationella varumärke för idrottsevenemang. Stockholm har Sveriges bredaste universitetsutbildningar. Bra företagsklimat, låga ohälsotal och utgör en attraktiv boendeort, särskilt för unga. Dessutom en mycket stark befolkningstillväxt. Etta på evenemangslistan.

Göteborg

3) Göteborg

Alltid topp tre på listan. Avancerar inte pga. den långbänk som Göteborg sitter i vad gäller modernisering/ersättning av Scandinavium och andra arenor. Tappar under tiden större event och internationellt förtroende. Har fortfarande norra Europas starkaste värvnings- och genomförandeorganisation av större internationella idrottsevent. Tydlig eventstrategi och Sverigebäst på utvärderingar av eventens samhällseffekter. Bra breddstöd till ungdomsidrotten. Bra elitidrottskommun i många sporter. Nästan lika starkt eventprogram som Stockholm.
Stärks ytterligare genom att Göteborg är en del av Volvo Ocean Race både för 2015 och 2018. Europabäst vad gäller större internationella ungdomsturneringar i fotboll, handboll och basket. Mycket bra och bred utbildningsort. Göteborg har låga ohälsotal.

Tvåa på evenemangslistan.

Karlstad

4) Karlstad

 Tar i år flera steg upp på listan mest beroende på en tydligare eventstrategi, tydligare genomförandeorganisation genom Great Event of Karlstad, bra stöd till ungdomsidrotten (både noll-taxa och höga kommunala aktivitetsbidrag) och en bra elitverksamhet. Det ekonomiska breddstödet är över genomsnittet och elitidrotten används som ett viktigt verktyg för destinationsmarknadsföringen. Den övergripande visionen är tydlig; ”att utgöra den fjärde största evenemangsstaden i Sverige”. För att nå visionen har kommunen satt upp tydliga och mätbara mål för ökningen av den turistekonomiska omsättningen och för sysselsättningen inom besöksnäringen. Under 2012 och 2013 genomfördes 16 SM-tävlingar, 15 idrottscuper samt O-ringen. Detta i tillägg till Rally Sweden, Färjestad Hockey och Karlstad GP i friidrott. Karlstad har bra utbildningsmöjligheter, mycket bra friluftsanläggningar samt mycket låga ohälsotal.

Linköping

5) Linköping

 Har en bra och bred elitverksamhet, främst i ishockey, fotboll och innebandy. Dock svag marknadsföring av elitidrotten men i övrigt ett bra elitstöd. Breddstödet till ungdomsidrotten under genomsnittet men har i ett idrottspolitiskt program en tydlig inriktning att stärka breddidrotten, med särskilt fokus på damidrott. Spelort för Dam EM i fotboll 2013. Har under åren utvecklat en bra eventstrategi med goda genomföranderesurser. Stärker detta genom att kommunen, idrotten och näringslivet (Topp 100 klubben) tillsammans verkar för fler större event till Linköping. Målet är att bli Sveriges bästa idrottskommun 2015. Mycket goda utbildningsmöjligheter med världsledande idrottsforskning. Linköping har ett bra företagsklimat, mycket låga ohälsotal och bra friluftsanläggningar för motion.

Uppsala

6) Uppsala

 Genomsnittligt breddstöd. Bra elitstöd och en tydlig användning av elitidrotten som verktyg för destinationsmarknadsföring. Arbetar med tre koncept; ”Världsklass Uppsala” (utveckla de bästa eventen), ”Tävlingsstaden Uppsala” (stärka Uppsalas varumärke genom idrotten) och ”Elitidrottsstaden”. Det senare är ett direkt samarbete med de tio största elitklubbarna som marknadsför Uppsala i deras respektive högsta tävlingsserier. Uppsala har en bra eventstrategi som fokuserar på idrottsevent på nordisk och nationell nivå. Bra anläggningar för bredd och elit. Bygger nu en inomhus multiarena (klar 2017) – Uppsala Arena – med ambitionen att skapa en turistekonomisk omsättningsökning med 300 mkr samt nya anläggningar för innebandy och friidrott. Mycket starka utbildningsmöjligheter. Stark boendeort för unga, bra ohälsotal och bra friluftsanläggningar.

Malmö

7) Malmö

 Tidigare alltid topp fem på listan. Bra breddidrottsstöd. Bra anläggningar för ungdomsidrott och i bostadområden inbyggda spontanidrottsplatser. Arbetar för att öka den fysiska aktiviteten i skolan. Stark elitidrottskommun främst i fotboll, ishockey och handboll. Har en bra eventstrategi, stödjande politiker och duktiga tjänstemän, men har också en otydlig värvningsorganisation. Bra samarbete med Event in Skåne; Region Skånes organisation för värvning och genomförande av idrottsevent. Samarbetet Sverigebäst. Europas ledande ort för fälttävlan i citymiljö. Arrangerar senare i år världsmästerskapen i juniorhockey, med starkt medieintresse i Nordamerika. SM-finaler i handboll och innebandy. Malmö Open en förebild inom handikappidrotten. Förutom detta inte särskilt många större idrottsevent – förutom Malmö FF och Malmö Redhawks – inbokade i Malmö Arena och Swedbank Stadion. Bra utbildningsmöjligheter. Ökad konkurrens från Köpenhamn då deras multiarena står klar 2015. Malmö har låga ohälsotal beroende på en ung befolkning.

Halmstad

8) Halmstad

 Mycket bra breddstöd till ungdomsidrotten. Bra tillgång på arenor, både för ungdoms- och elitidrott. Använder elitklubbarna och större idrottsevent för att kontinuerligt stärka Halmstads varumärke. Har idag en bra eventstrategi med fastställda mål för hur stor den turistekonomiska omsättningen (TTO) bör vara utifrån investerade skattekronor i event. Satsar på ”SM-veckankonceptet” för att attrahera medieexponering och TTO. Senaste mätningen från SM-veckan 2013 visar på 7 000 deltagare och 2 000 medföljare, totalt 59 000 besök och en specifik TTO på 62 mkr. Detta förutom en stark nationell TV exponering. Sverigebäst på lägerverksamhet inom fotboll. Satsar också på gymnastik- och fotbollsevent. Inga större internationella event. Bra utbildningsalternativ och delvis också idrottsforskning. Attraktiv boendeort och låga ohälsotal. Tvåa på breddlistan.

Solna

9) Solna

 Förra årets vinnare. Relativt bra breddidrottsstöd. Liksom Stockholm har Solna problem med tillräckligt antal inom- och utomhuslokaler för ungdomsidrott. Samma vad gäller spontanidrottsplatser. Det pågår dock en utbyggnad och renovering av anläggningar och spontanidrottsplatser som senare kommer att ge en positiv effekt. Stark elitidrottskommun, främst inom fotboll och basket. Stark exponering genom Friends Arena, men större delen av den turistekonomiska omsättningen till besöksnäringen går till Stockholm. Solnas eventstrategi har inte blivit tydligare – inte heller de resurser som skall värva och genomföra event som inte genomförs i Friends Arena. Solna har ett mycket starkt företagsklimat, är en mycket attraktiv boendeort (särskilt för unga), har låga ohälsotal och har bland den största procentuella befolkningstillväxten i Sverige.
Trea på elitlistan.

Mora

10) Mora

 Sveriges utan tvekan starkaste ”enevents-kommun” – Vasaloppets aktiviteter under vinter- och sommarsäsongen. Mora utgör ett av de bästa exemplen där från början en skidtävling på en söndag i mars har utvecklats till ett året - runt event med över 80 000 deltagare och numera genomförd i femton olika delevent. Det nya eventet UltraVasan fulltecknades på 29 minuter, CykelVasans 12 000 platser fulltecknades på något mer än tre minuter. Den turistekonomiska omsättningen ligger på ca 200 mkr per år. Moras breddidrottsstöd är under genomsnittet.

Elitverksamheten bedrivs – förutom skididrotter – i ishockey, innebandy och fotboll. Kommunen har avtal med Vasaloppet, Mora IK och Kais Mora. Har låga ohälsotal.

Trea på eventlistan.

Falun

11) Falun

 Ger ungdomsidrotten ett genomsnittligt ekonomiskt stöd. Har tappat som elitkommun men har utan tvekan Sveriges bredaste och bästa anläggningsområde i Lugnetanläggningen. En bredd som innehåller ett omfattande rekreations- och motionsområde samt anläggningar för bl.a. simsporter, längdskidåkning, backhoppning, bandy, övriga issporter, friidrott, innebandy och andra inomhussporter, tennis, ridning, golf och bowling. Dessutom högskoleutbildning och riksidrottsgymnasium i friidrott. I projektet Dala Sports Academy skapas förutsättningar för att kombinera akademiska studier och elit-idrott. Stora infrastrukturinvesteringar genomförs nu inför Skid-VM 2015 och som senare kommer många falubor till nytta. Falun har relativt låga ohälsotal.

Östersund

12) Östersund

 Mycket bra breddstöd till ungdomsidrotten – både noll-taxa och högt aktivitetsbidrag. Bra tillgång till idrottshallar. Otydligt elitstöd. Stor erfarenhet av att arrangera internationella skidevent, främst inom skidskytte. En av Europas bästa anläggningar för Skidskytte – kommunen investerar kontinuerligt i Östersunds Skidstadion. Årliga WC-tävlingar i skidskytte under 2000-talet. Genomförde VM 2008. Har en bra eventstrategi med fokus på – förutom skidskytte – träningsläger i skidsporter, scotercross, cykeltävlingar och längdskidåkning. Bra universitetsutbildning och världsklass i viss idrottsforskning. Bra friluftsanläggningar för motionsidrott. Är det nu kört för Östersund att någonsin bli en OS kommun?

Umeå

13) Umeå

 Genomsnittligt breddstöd. Elitlagen verktyg i Umeås destinationsmarknadsföring genom verksamheten inom Visit Umeå – men idag dålig synlighet av detta på kommunens webb. Har en eventstrategi men med otydliga genomföranderesurser. Samarbetar med Örnsköldsvik. Stark utbildningsort med världsklassforskning inom idrott. Sverigebäst i student-idrott. Bra utbud av spontanidrott. I huvudsak lokala och regionala event. På nationell nivå genomför Umeå 2014 både SM-veckan vinter och Friidrotts-SM. Arbetar framgångsrikt med sponsringsfinansierade arenor. Umeå är en mycket attraktiv boendeort för unga personer.Har av denna anledning låga ohälsotal och stort inflyttningsöverskott.

Helsingborg

14) Helsingborg

 Helsingborg har ett bra breddstöd till ungdomsidrotter. Stark elitidrottskommun, framförallt i fotboll, golf, innebandy, bowling, simning, gymnastik och dans samt i vissa beachsporter. Har en bra eventstrategi med goda genomföranderesurser. Mäter kontinuerlig samhällseffekterna och är en av få kommuner som tydligt anger som riktlinje att varje investerad skattekrona i ett event bör skapa ca 10 ggr fler kronor som intäkt till besöksnäringen. Har i eventstrategin tydliga framtidsmål om antalet genomförda större nationella och internationella event. Arbetar med ett nytt europeiskt event koncept; ”Long Distance Walking”. Bra samarbete med Event in Skåne. Helsingborg har ett lågt ohälsotal.
Trea på breddlistan.

Södertälje

15) Södertälje

 Södertälje ger ett bra ekonomiskt stöd till sina 350 idrottsföreningar i en stad med ca 90 000 invånare. Bra på att bygga spontanidrottsplatser. Utgör en mycket stark elitidrottskommun; etta i Sverige i förhållande till sin folkmängd. Elitidrott främst i fotboll, basket, ishockey och orientering. Kommunen använder i begränsad omfattning elitklubbarna i sin destinationsmarknadsföring. Bra arenakapacitet både för ungdomsidrott, tävling och större event. Otydlig eventstrategi och inga större idrottsevent – förutom de lokala lagen – exponerade i eventkalendern. Södertälje har en stark befolkningstillväxt och bra friluftsanläggningar för motionsidrott.

Etta på elitlistan.

Luleå

16) Luleå

 Ny på listan. Ger ungdomsidrotten ett genomsnittligt ekonomiskt stöd och har bra anläggningar både för ungdomsidrott, tävlingsidrott och relativt stora nationella och internationella event. Luleå är en stark elitidrottskommun, främst i ishockey och basket. Har idag avtal för stöd med Luleå Hockey och herr och damlagen i elitserien i basket. Kommunen marknadsför sina elitlag på ett tydligt sätt. Luleå arbetar nu med att utveckla en vision för sin långsiktiga utveckling inom flera fokusområden. Ett av dessa är ”möten” där ambitionsnivån är att värva och utveckla fler större idrottsevent. Ett annat är att öka skolornas idrottsprogram mot mer daglig fysisk aktivitet. Luleå är en attraktiv boendeort för unga samt har relativt låga ohälsotal.

Lund

17) Lund

 Ger bra breddstöd till ungdomsidrotten. Begränsad framgång som elitidrottskommun förutom i handboll. Begränsad arenatillgång. Har ett bra idrottspolitiskt program om hur kommunen skall stödja hälsofrämjande aktiviteter för alla kategorier av medborgare samt hur kommunen specifikt skall stödja den framtida ungdomsidrotten, både den organiserade och den spontana idrotten. Genomför varje år två av Sveriges största ungdomstävlingar – Lundaspelen i andboll och i basket – med 10 000 nationella och internationella deltagare. Har ingen tydlig eventstrategi. Mycket goda utbildningsmöjligheter med idrottsforskning. Lund är en attraktiv boendeort för unga, har låga ohälsotal och bra friluftsanläggningar.

Lidingö

18) Lidingö

 Har en tydlig vision och varumärke i ”Hälsans ö”. Likaså ett verktyg i Lidingöloppet och anläggningen på Bosön för forskning och träningsläger för främst elitidrott. Kommunen ser hela Lidingö som en stor arena för motions- och friluftsliv. Ger relativt bra ekonomiskt stöd till ungdomsidrotten. Har ”exporterat” varumärket Lidingöloppet till 15 andra kommuner där seedningslopp genomförs inför det riktiga Lidingöloppet. Har ingen eventstrategi och inga tydliga genomföranderesurser för event förutom Lidingöloppet. Bra utbildningsmöjligheter i Stockholm. Lidingö har ett bra företagsklimat, är en mycket attraktiv boendeort också för unga samt har mycket låga ohälsotal.

Örebro

19) Örebro

 Klättrar på listan. Genomsnittligt breddstöd men har ambitionen att öka stödet till föreningsägda anläggningar. Också att bygga ut konstgräsplanernas antal samt anläggningar för skate och ridsport. Duktiga på att skapa privatfinansiering av större idrottsarenor (Behrns arenor). Örebro är en bra elitidrottskommun med lag i högsta divisionerna inom sex sporter. Marknadsför sina elitlag på ett bra sätt. Kommunen har en otydlig eventstrategi och otydliga genomföranderesurser. Genomför ett begränsat antal större nationella idrottsevent. Bra utbildningsmöjligheter. Örebro har låga ohälsotal och mycket bra friluftsanläggningar.

Jönköping

20) Jönköping

 Tappar på listan. Genomsnittligt breddstöd. Dock inga tydliga prioriteringar av stödet. Bra elitidrottskommun med stark bredd. Dålig marknadsföring av både elitlagen och idrottsevent. Använder ”ambassadörer” för att stärka Jönköpings varumärke, bl.a. några idrottsprofiler. Fortfarande otydlig eventstrategi med fokus på mässor och kulturevent snarare än idrottsevent. Jönköping är egentligen ingen eventkommun för idrott utom i ett avseende; Sverigebäst när det gäller e-sport, främst Dreamhack-event. Jönköping har ett bra arenautbud samt låga ohälsotal, bra friluftsanläggningar och utgör en attraktiv boendeort.

Gävle

21) Gävle

 Gävle är en stark elitidrottskommun i förhållande till sin folkmängd. Ishockey, fotboll och bordtennis är några av elitsporterna. Det ekonomiska breddstödet till ungdomsidrott ligger under genomsnittet. Gävle har en bra övergripande eventstrategi där idrottsevent prioriteras tillsammans med tre andra områden. Också en vision om att 2020 bli en av Sveriges 35 ”exportmogna” destinationer. Tydlig kravprofil på event. Genomföranderesurser finns. Mäter kontinuerligt samhällseffekterna av eventen. Antalet genomförda större idrottsevent är dock begränsade i antal. Förlorade också SM veckan 2015 till Sundsvall. Relativt goda utbildningsmöjligheter. Gävle har mycket bra friluftsanläggningar och låga ohälsotal.

Västerås

22) Västerås

 Stark elit- och breddidrottskommun. Genomsnittligt breddidrottsstöd. Har elitlag i de fem största sporterna. Västerås har ingen tydlig eventstrategi och otydliga resurser för värvning och genomförande av större event. Har ett mycket bra arenaområde – Rocklunda – för både breddidrott, tävlingar och event. Är dessutom duktiga på att skapa privat/offentlig finansiering av arenor t.ex. från ABB, Bombardier och Swedbank. Västerås har låga ohälsotal.

Vellinge

23) Vellinge

 Vellinge är en typisk” en-event-kommun” med en befolkning på 34 000 personer, på samma sätt som t.ex. Båstad (Swedish Open damer och herrar); Motala (Vätternrundan) och Mora (Vasaloppet sommar och vinter). Falsterbo Horse Show är ett event som har en mycket stark nationell men framförallt internationell medieexponering – främst TV exponering. Dessutom skapar det årliga eventet ca 64 mkr i turistekonomisk omsättning (TTO) från de över 60 000 besök som genomförs under hästsportveckan. Vellinge ger ett genomsnittligt ekonomiskt stöd till ungdomsidrotten och har bra tillgång på anläggningar. Ger också en aktivitetscheck till alla personer över 75 år som kan användas för hälso- och motionsaktiviteter. Vellinge har ett mycket bra företagsklimat, låga ohälsotal samt är en attraktiv boendeort.

Borås

24) Borås

 Sverigebäst vad gäller breddstöd till ungdomsidrott. Driver en idrottsskola tillsammans med idrottsföreningarna som ger möjlighet att på ett strukturerat sätt pröva på olika idrotter i unga åldrar. Elitverksamhet främst i fotboll och basket. Använder elitlagen som verktyg för destinationsmarknadsföring (Elfsborg och Borås Basket) och som varumärkesförstärkning för Borås kommun. Har ingen tydlig eventstrategi men använder destinationsbolaget Borås Borås att värva och utveckla idrottsevent. Arrangerar SM-veckan sommar 2014 och Oringen 2015. Delar ibland värdskapet för vissa evenemang med Göteborg.

Etta på breddlistan.

Båstad

25) Båstad

 Ytterligare en ”en-event-kommun” – Swedish Open i herr- och damtennis under varumärkena Skistar Swedish Open och Collector Swedish Open. De båda eventen skapar en stark medial exponering, både nationellt och internationellt, för en kommun med endast 14 000 invånare. 80 000 biljetter säljs och den turistekonomiska omsättningen (TTO) är omfattande. Dessutom har kommunen varit framgångsrik att koppla näringslivsrelaterade seminarier till eventet och att använda dessa för destinationsmarknadsföring. Båstad har låga ohälsotal.

Åre

26) Åre

 Finns med på listan inte därför att vare sig bredd- eller elitidrotten är särskilt framträdande. Inte heller därför att Åre nyligen genomfört något större nationellt eller internationell event. Utan helt enkelt därför att Åre har en tydlig ambition att utgöra en av Europas mest attraktiva vinterdestinationer och att ytterligare utveckla Sveriges nationalarena för alpin idrott. Visionen har tydliga mätbara mål för ett ökat antal nationella och internationella turister, ökat antal bäddar, ökat antal skiddagar etc. Dessutom den tydliga ambitionen att genomföra ett stort internationellt idrottsevent var femte år. Åres stöd till ungdomsidrotten är under genomsnittet. Åre är en attraktiv boendeort och har låga ohälsotal.

Kalmar

27) Kalmar

 Ger ungdomsidrotten ett bra ekonomiskt stöd. Har en tydlig strategi att använda elitlag och idrottsevent för att öka idrottsturismen. Men också för att stärka folkhälsan, motionsaktiviteter och ungdomsidrotten. Har en bra eventstrategi för tävlingar, läger och möten samt tydliga krav på de event som ges stöd. Utvärderar eventen utifrån det regionala konceptet ”More Than Sport”, som också analyserar eventens roll i företagsutvecklingen. Fokuserar eventmässigt på långlopp i löpning och simning samt på Ironman-tävlingar, fotboll och hästtävlingar. Kalmar har en bra anläggningsutveckling och relativt låga ohälsotal.

Norrköping

28) Norrköping

 Ny på listan. Genomsnittligt breddidrottsstöd. Bra tillgång på idrottslokaler både för ungdomsidrott, elitidrott, motion och delvis också internationella event. Norrköping är en stark elitidrottsstad men är dåliga på att marknadsföra sina elitlag och att använda dem som verktyg för sin destinationsmarknadsföring. Har en otydlig eventstrategi och dålig exponering av idrottseventen på hemsidan. Genomför främst event på nationell nivå i mellanstora idrotter förutom matcherna under Dam-EM i fotboll. Norrköping har låga ohälsotal och bra friluftsanläggningar.

Kristianstad

29) Kristianstad

 Förra årets raket på listan. Under genomsnittet på det ekonomiska stödet till ungdomsidrotter. Kristianstad är en ”en-sports-kommun” inom elitidrott – handboll – men med stark medieexponering också mot handbollspubliken i Kristianstad Arena. Har en eventstrategi men med otydliga resurser för genomförande. Arrangerar i sin närhet två mycket stora beachfestivaler i Århus inom handboll (över 1 000 lag) och fotboll (600 lag). Tidigare genomfört bl.a. handbollslandskamper och Master SM i simning. Arrangerar O-ringen 2014. Samarbetar med Event in Skåne för att stärka sitt eventarbete. Kristianstad har mycket bra friluftsanläggningar och låga ohälsotal.

Leksand

30) Leksand

En mindre kommun (15 000 invånare) med en stark idrottstradition och med ett lag med ett av Sveriges tio starkaste idrottsvarumärken - Leksands IF. Genomsnittligt breddidrottsstöd. Bra marknadsföring av Leksands IF för att stärka destinationens varumärke. Också direkt sponsringsstöd till hockeyverksamheten. Har också flera individuella idrottspersoner på internationell nivå som används i marknadsföringen. Har ingen utvecklad eventstrategi. Kommer att få ”spill-over”-effekter från samarbetet med Skid-VM i Falun 2015. Arbetar också med lägerverksamheter, främst hockeyskolor.

Annons

Ads

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Sport & Affärer utges av Ide´Media. Telefon: 0176 – 22 83 50 Mobil: 070-73 03 521 E-post: kontakt@sportaffarer.se
Sidan skapad av Yelles Webbyrå