Sport och Affärer

Startsidan

Aktuella länkar

Annonsera/Utgivningsplan

Artiklar

Evenemangsenkäten

Fotbollsbörsen

Idrott och mångfald

Idrottens finansiering

Idrottens konsulter

Idrottsevenemang

Idrottsklubbarnas varumärken

Karins krönika

Kommunrankingen

Nyhetsarkiv

Om oss

Ordlistan

Platsannonser

Podcast

Prenumerera

Professionell Idrott

På gång

Redaktionens tips

Skatteregler

SM i sponsring

Speakers corner

Sponsringsläget i förbunden

Sponsringsskolan

Stefans krönikor

Studentuppsatser

Tidningsarkiv

Tittartoppen

Unos krönikor

Utbildningar

Witt's Hits

Årssummeringen

MÅNADENS DEBATTÖR

Barn är inte buller – vi måste tänka större

"När det gäller idrotten, som så många andra gemensamma samhällsintressen, är frågan vad som blir bäst för så många som möjligt. Det går inte att förneka att föreningslivet gör en obetalbar samhällsnytta för våra barn och ungdomars hälsa och utveckling. Borde då inte idrottsplatser och möjlighet för spontanidrott och rörelse vara en självklar del i planeringen när bostadsområden planeras och byggs?" Det säger Liv Sahlberg i januari månads debattinlägg. Liv är klubbchef för Boo FF.

Klicka här för debattinlägget >

IDROTTSEVENEMANG

Rand

MÅNADENS ARENA Klicka här»

VI FÖLJER


Centrum för idrottsevenemang

- Erbjuder ekonomiskt stöd för bid och utbildningar för att underlätta arrangerandet av internationella idrottsevenemang i Sverige

Dagens industri
- Sveriges ledande affärstidning

Den Osynliga Handen

- Intressant blog om fotboll & affärer som sedan ett antal år drivs av Kristof Vogel.

Fairpay
- Stiftelse som verkar för ökad jämställdhet inom idrotten.
 

Girls in Sport
- Ideell organisation för ökad jämställdhet.

Idrottsforum.org
- Nordiskt forum för idrottsvetenskap

Idrottsplats.se

- Svenska idrottsplatser dokumenterade med foto och fakta av Mats Tallkvist


Riksidrottsförbundet
- Rf:s hemsida med information om och för landets föreningar och specialidrottsförbund 

  

Sveriges Olympiska Kommitté
- SOK:s hemsida med nyheter och OS historia


Tidningen Fokus

- Djupdykande, ständigt utmanande och med en stark journalistisk integritet

Tv.nu
- Komplett guide över sportsändningar i Svenska tv-kanaler

 


Se även under fliken Aktuella länkar

RSS

Prenumerera via RSS

Rand

•     Kommunrankingen     •     Kommunrankingen     •


| 2019 | Kriterier 2019 | 2018 | Kriterier 2018 | 2017 | Kriterier 2017 | 2016 | Kriterier 2016 | 2015 | Kriterier 2015 | 2014 | Kriterier 2014 | 2013 | Kriterier 2013 | 2012 | Kriterier 2012 | 2011 | 2010 | Världens bästa sportstäder 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | Folkets pris


Kommunrankingen 2017

TEXT OCH ANALYS: PETER ROHMÉE

 

Sedan 2007, då vi presenterade vår första lista, har vi varit med om en fantastisk utveckling av kommunernas ökade investeringar och kvalitetsutveckling om hur idrottsrörelsen kan användas som verktyg för förbättrad folkhälsa och som verktyg för regional utveckling. Men under de senaste åren också som ett viktigt verktyg i integrationsarbetet. Vi ser också hur fler kommuner, i sina styrdokument, använder förbättrade placeringar på vår lista för att uttrycka sin långsiktiga ambition som en bred idrottskommun.


2017 års lista är jämnare än någonsin tidigare. Att flera kommuner i år stärker sina placeringar beror mer på att dessa blivit bättre inom vissa analysfaktorer och inte så mycket på att andra kommuner blivit sämre. Som tidigare presenterar vi en huvudlista med Sveriges 25 främsta idrottskommuner. Dessutom tre speciallistor (breddidrott, elitidrott samt Sveriges främsta eventkommuner) med de fyra bästa kommunerna på varje lista.


Huvudlistan toppas för första gången av Växjö, förra årets femma. Främst för sin vision om att kommunen ska utgöra en attraktiv internationell mötesplats och att idrottsrörelsen spelar en viktig roll i denna satsning. Växjö har en bra bredd på sin ungdoms- och motionsidrott och är en bra elitidrottskommun. Har ett starkt samarbete med Linnéuniversitetet och med näringslivet. Mycket av detta samlat i Arenastadens verksamheter.


Nummer två är förra årets vinnare Karlstad. Styr idrotten genom ett mycket bra program – Idrott för alla. Stark fokus på folkhälsoarbetet. Har utvecklat ett starkt breddstödsprogram och bra samarbete mellan idrottsrörelsen och skolorna. Kommunen satsar ekonomiskt på att utveckla de viktigaste befintliga idrottseventen. Har dessutom organiserat de strategiska idrottsfrågorna i ett Tillväxtcentrum, tillsammans med näringslivsfrågor, turism och övergripande samhällsplanering.


På tredje plats kommer Solna, åtta placeringar bättre än förra året. Mycket stark och bred elitidrottskommun. En av Sveriges bästa eventarenor för stora internationella och nationella idrottsevent. Bra idrottskommun för parasporter. Ökat samarbete med Stockholm om de stora internationella idrottseventen. Stark idrottsforskning på Karolinska institutet.


Nykomlingar på listan är i år Sollentuna (plats 23) och Örnsköldsvik (plats 25). Största placeringsförbättringar har Borås gjort (14 placeringar); Halmstad, Solna och Östersund (8 placeringar vardera); Lidingö (7 placeringar); Jönköping och Kalmar (5 placeringar vardera) samt Mora och segraren Växjö (4 placeringar).

 

SPECIALLISTORNA

Breddlistan toppas av Borås före Halmstad samt Malmö och Västerås

Elitlistan har Östersund (62.000 invånare) som etta följt av Lidköping (39.000 invånare) samt Mora (20.000 invånare) och Solna (78.000 invånare).

Eventlistan toppas av de två nationella giganterna Stockholm (etta) och Göteborg (tvåa). Skillnaden mellan dem är liten. På delad tredje plats finns de mindre kommunerna Kalmar och Karlstad. Se motiveringar nedan.
 

 

 

VÅRA KRITERIER

Klicka här för huvudlistans kriterier!

Klicka här för Speciallistornas kriterier och motiveringar.

1
Växjö
2
Karlstad
3
Solna
4
Stockholm
5
Halmstad
6
Östersund
7
Jönköping
8
Linköping
9
Malmö
10
Västerås
11
Borås
12
Göteborg
13
Kalmar
14
Uppsala
15
Luleå
16
Lund
17
Lidingö
18
Helsingborg
19
Örebro
20
Norrköping
21
Mora
22
Gotland
23
Sollentuna
24
Falun
25
Örnsköldsvik

Växjö

1) Växjö

Utgår i sitt utvecklingsarbete från målsättningen att Växjö ska utgöra en attraktiv internationell mötesplats. Styr idrotten genom ett brett dokument som bl.a. reglerar Växjös inriktning mot folkhälsa, barn- och ungdomsidrott, jämlikhet och integration samt elitidrott. Använder idrotten för att stärka nyanländas möjligheter att etablera sig i samhället och för att skapa organiserad spontanidrott inom socioekonomiskt svaga områden. Har därför utvecklat ett stödsystem för ledarinsatser för spontanidrott. Stark och bred elitidrottskommun. Ett av Sveriges främsta anläggningsområden – Arenastaden där idrott, relaterad infrastruktur, akademi och näringsliv samarbetar. Har en bra eventstrategi och genomför event på SM- och landskampsnivå inom flera idrotter: handboll, multisporter, E-sport, fotboll, innebandy, gymnastik, schack och triathlon. Mycket starkt samarbete mellan idrottsrörelsen och Linnéuniversitetet. Starkt företagsklimat. Bra friluftskommun och cykelstad. Sjukpenningtalet under det nationella genomsnittet.

Karlstad

2) Karlstad

Arbetar efter ett idrottspolitiskt program – Idrott för alla. Fokuserar mycket på att stötta de som inte ges möjlighet till motion och idrott på grund av olika typer av utanförskap. Gör just nu en översyn av bidragsformerna – särskilt mot folkhälsoaktiviteter – och utvecklar också samarbetet mellan idrottsrörelsen och skolan. Karlstad är en bred elitidrottskommun med ett relativt omfattande ekonomiskt stöd från kommunen. Skattemässiga investeringar görs för att utveckla Svenska Rallyt, Karlstads Grand Prix samt Färjestadstravet och curlingsporten. Dessutom direkt ekonomiskt stöd till Färjestads BK i flermiljonsklassen. Har avtal med olika eventarrangörer. Har stärkt sin interna eventorganisation som nu är samlad i Tillväxtcentrum tillsammans med bl.a. näringslivsfrågor, turism och övergripande samhällsplanering. Har också en särskild grupp för evenemangsfrågor. Genomför ett stort antal nationella event men också några större internationella event som Svenska Rallyt, Karlstad Grand Prix och Baltic Sea Youth Games. Har ett mål att arrangera minst tio landskamper per år. Har ambitionen att bli Sveriges ledande cykelstad. Trea på eventlistan.

Solna

3) Solna

Har inget sammanhållet Idrottspolitiskt program utan styr idrotten genom olika verksamhetsplaner. Använder Solna Gymnasiums nationella idrottsutbildning för särskilda insatser mot ensamkommande barn och ungdomar. Har sedan flera år drivit en Fotbollsakademi för flickor. Stark kommun för handikappidrotter genom verksamheten på Norrbacka och Solnaspelen. Utifrån att Solnas invånarantal kontinuerligt ökar genomförs nu planering för hur antalet tränings- och motionsanläggningar kan öka. Mycket stark elitidrottskommun där elitlagen används i destinationsmarknadsföringen: fotboll (AIK, Sveriges största idrottsförening), ishockey, basket, handboll, golf, tennis, ridsport, speedway och handikappidrotter. Stark eventidrottskommun genom Sveriges största inomhusarena – Friends Arena. För att stärka eventen utvecklas infrastrukturen runt arenan. Samarbetar med Stockholms Stad om genomförandet av större internationella idrottsevent. Starkt företagsklimat, boendeort samt lågt sjukpenningtal. Stark idrottsforskning på Karolinska Institutet. Trea på elitlistan.

Stockholm

4) Stockholm

Har ett bra och brett Idrottspolitiskt program som täcker områden som idrott som upplevelser, jämställdhet och mångfald, tillgänglighet, motions- och spontanidrott samt anläggningar och andra friluftsytor. Fokuserar på integration och idrottsrörelsens roll i denna inom socioekonomiskt svaga områden. Har ett ”normalt” breddidrottsstöd och större efterfrågan än tillgång på idrottshallar för inomhusidrotter. Bra tillgänglighet till motionsspår och utegym. Bred elitidrottskommun som delvis saknar topprestationer på mästerskapsnivå. Har Sveriges mest utvecklade eventstrategi och en klart vässad organisation för att vinna hem och utveckla större internationella idrottsevent. Har också anställt en evenemangsstrateg inom stadsledningskontoret. Utan tvekan Europatopp när det gäller arenor för stora internationella idrottsevent. Mycket bra genomföranderesurser. Utvärderar kontinuerligt eventens samhällseffekter. Genomför årligen ett stort antal internationella idrottsevent inom flera idrotter: alpin skidåkning, friidrott, simning, hästsport (trav och hopptävlingar), marathon, cykel, elit- och motionslopp, tennis, bordtennis, handboll, basket och ishockey. Sveriges mest attraktiva boendeort samt ett sjukpenningtal under det nationella genomsnittet. Etta på eventlistan.

Halmstad

5) Halmstad

Styr idrottsutvecklingen genom det politiska dokumentet Halmstad Idrottsstaden. Dokumentet inkluderar idrottsrörelsen, högskolan och berörda bolag och förvaltningar inom kommunen. Stort fokus på folkhälsa, bredd, elitidrott samt integration och motionsidrott. Arbetar aktivt med att få in nyanlända i det befintliga föreningslivet. Kompenserar särskilt föreningar som aktiverar nyanlända ungdomar inom fem idrotter. Styrdokumentet innehåller mätbara målsättningar. Bra anläggningar för ungdoms- och motionsidrott. Bra breddstöd i övrigt. Fokuserar breddverksamheten på de ungdomslä- ger som genomförs med ca 7 000 deltagare per år inom fotboll, innebandy och gymnastik. Stark elitidrottskommun. Använder lag och enskilda idrottspersoner i sin marknadsföring av Halmstad. Sveriges golfhuvudstad. Har tilldelats bordtennisVM för lag 2018. Har en bra eventstrategi och en bra intern organisation för att hantera planering och genomförande av idrottsevent. Mycket starkt samarbete mellan idrottsrörelsen och Halmstads högskola. Bra cykelstad. Tvåa på breddlistan.

Östersund

6) Östersund

Kommunens övergripande styrdokument ”Plan för idrott, motion och rekreation” är bra. Hanterar tillgänglighetsfrågor, jämställdhet, elitidrott, anläggningsstöd och annat breddstöd samt kompetensbehov och samverkan. Ger normalt breddstöd. Utvecklar nya stödformer utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Brist på simhallar och idrottshallar. Mycket stark elitidrottskommun: ÖFK i Euro League slutspel- och i allsvenskan samt Svenska Cupmästare, basketlag i högsta serierna för damer och herrar och damfotboll i elitettan. Internationella och nationella toppidrottspersoner i längdskidåkning, alpint, skidskytte, innebandy, parasporter och ridsport. Stark internationell eventkommun med genomföranderesurser: skidskytte-VM 2019, World Cup i skidskytte (årligen), VM Curling (mixed) 2018, mountainbike-SM, Storsjöcupen (fotboll), basketfestival och innebandycup samt nationella cykel- och travtävlingar. Internationell klass på utomhusarenorna (Östersunds Skidstadion) samt nationell klass på multihallarna (Östersunds Arena, Jämtkraft Arena och Östersunds Sporthall). Starkt samarbete med Mittuniversitetets idrottsforskning. Etta på elitlistan.

Jönköping

7) Jönköping

Utvecklar ett politiskt styrmedel för idrotten kallat ”Plan för idrott” i Jönköpings kommun. Använder idrottsföreningar i integrationsarbetet. Satsar på sommarskola och ”pröva-på-aktiviteter” för nyanlända. Målsättning att på varje låg- och mellanstadieskola arrangera en idrottsskola. Samarbetar med Sandagymnasiet (nationellt riksidrottsgymnasium). Driver nätverk för kvinnliga idrottsledare. Utvecklar breddstödet i en tydligare bidragsmodell som inkluderar de värdegrunder som gäller för att få framtida stöd. Särskilda stödformer för E-sportföreningar. Stark elitidrottskommun med framgångar i ishockey (damer och herrar), kampsporter, mountainbike och simning. Satsade 2016 ca 10 mkr på att utveckla de 75 km motionsspår som finns. Särskilda satsningar på ridsportanläggningar. Har under de senaste åren stärkt satsningarna på internationella och nationella event inom E-sport, kampsporter, mountainbike, extremsporter (Ironman 70.3), hästtävlingar, simtävlingar (har Sveriges största och mest framgångsrika simklubb), ungdomscuper i fotboll och handboll, kanot och rodd samt längdskidåkning och orientering. Bra anläggningar för bredd- och motionsidrott. Satsar på att bli Sveriges främsta cykelstad.

Linköping

8) Linköping

Har under flera år arbetat utifrån ett Idrottspolitiskt program. Utvecklas nu till ett nytt program inriktat mot fysisk aktivitet under hela livet. Genomför flera program för integrationsstöd och stöd till ungdomsidrott: Breddmiljonen för att nå nya målgrupper, Fotbollsfonden för att stärka flickfotbollen samt Ung Puls för att skapa en långsiktigt ökad jämställdhet och integration med hjälp av idrotten. Har ett normalt system för breddstöd, som nu utvecklas mot att kunna stötta fler målgrupper. Stark elitidrottskommun: SM-guld i damfotboll, volleyboll damer samt i laggolf. Elitlag i ishockey och innebandy. En av Sveriges bästa simföreningar. Har samarbetsavtal med fyra av sina elitföreningar för att marknadsföra destinationen. Stark anläggningsutveckling. Bygger just nu en idrottshall med läktare samt planerar för ytterligare tre inom tre år. En med huvudanvändning för gymnastik och en för parasporter. Ny simhall klar 2021. Lågt sjukpenningtal.

Malmö

9) Malmö

Styr sina fritids- och idrottssatsningar inom konceptet ”Ett socialt hållbart Malmö” och utifrån programmets verksamhetsplaner och budget. En av Sveriges starkaste breddidrottskommuner. Brett ekonomiskt stöd till idrottsföreningarna, både riktade mot traditionell föreningsidrott och mot spontanaktiviteter. Dessutom lokalmässiga satsningar på nya idrotter som skate, roller derby, parkour, cricket och cheerleading. Särskilda satsningar på kvinnlig ledarutbildning och unga ledare. Utvecklar kontinuerligt ytor för spontanidrott och motion. Stark samordning mellan föreningslivet och fritidsgårdsverksamheten. Stark elitidrottskommun i fotboll (Malmö FF och Rosengård FC), ishockey (Malmö Redhawks) samt i tennis, simning och friidrott. Har en bra eventstrategi och genomföranderesurser men genomför ett begränsat antal större internationella idrottsevent; Malmö Open i parasporter viktigast. En av Sveriges bästa cykelstäder. Bra samarbete med idrottsforskningen på Malmö universitet. Trea på breddlistan.

Västerås

10) Västerås

Är en bred idrottskommun med en stark breddidrott och delvis också en stark elitidrott. Fokuserar mycket av sitt breddidrottsarbete på jämställdhetsfrågor och integration. Mäter kontinuerligt olika jämställdhetsfaktorer inom idrotten. Konstaterar att fotbollen har ca 40% kvinnliga utövare medan kampsporterna har mer än 40% kvinnliga utö- vare. Mest jämställda idrotter är simning, skidor, friidrott och handboll. Använder på ett bra sätt idrottsföreningarna i integrationsarbetet. Ett tjugotal föreningar medverkar i arbetet med att fysiskt aktivera ca 1.000 nyanlända ungdomar. Bra träningsanläggningar och spontanidrottsytor. Har samarbetsavtal med sex elitföreningar vars syfte är att dels öka förutsättningarna för framgång och dels för att marknadsföra destinationen. Bra samarbete med Mälardalens högskola i kombinationen elitidrott och studier. Stark friluftskommun. Trea på breddlistan.

Borås

11) Borås

Borås styrka är breddidrott och genomförda event med stora deltagarantal och med många idrotter. Arbetar inte efter ett Idrottspolitiskt program. Fokus på folkhälsoperspektivet. Idrotten ses som en hörnpelare i kommunens samhällsbygge. Genomför varje år ett ”Välfärdsbokslut” som visar hur hälsonivån ser ut i olika delar av staden. Stöttar idrottsföreningar som medverkar i integrations- och hälsoarbetet. Allmänt är breddstödet bland de bästa i Sverige. Särskilda satsningar på de föreningar som arbetar i socioekonomiskt utsatta områden. Har tydliga planer för utvecklingen av spontanidrottsplatser och motionsanläggningar. Har genomfört SM-veckan (sommar) två gånger samt O-ringen tre gånger. O-ringen 2015 skapade en turistekonomisk omsättning på 110 mkr. Under den senaste SM-veckan användes flera av de 50 olika idrotterna för pröva-på-aktiviteter för ungdomar. Borås har bra arenor för elit, ungdoms- och motionsidrott. Etta på breddlistan.

Göteborg

12) Göteborg

Arbetar utan ett Idrottspolitiskt program men genom en politisk nämnd enbart organiserad för idrotts- och föreningsfrå- gor. Använder idrottsrörelsen i jämställdhets- och integrationsarbetet. Ger ett normalt breddstöd till ungdomsidrotten. Har acceptabel tillgång till idrottshallar och fotbollsplaner för ungdomsidrotten, men inte för is- och simhallar. Stark elitidrottstad i ishockey och fotboll. Tillsammans med Stockholm bland norra Europas starkaste eventstäder. Har en mycket bra eventstrategi och genomföranderesurser. Mäter regelbundet eventens samhällseffekter. Fokuserar på event som har hög tv-exponering. Marknadsför destinationen genom eventen. Har under flera år haft problem med huvudarenorna för vissa stora internationella event. Håller nu på att utveckla en gigantisk arenasatsning som ska ersätta vissa av de nuvarande arenorna och bygga nya. Om och när denna är genomförd kommer Göteborg att återigen bli en av Europas ledande eventstäder. Tvåa på eventlistan.

Kalmar

13) Kalmar

Kalmar genomför en medveten satsning på idrottsturism i syfte att genomföra event som genererar större deltagarantal och övernattningar. Styrkan är en eventstrategi som genomförs med bra resurser och inom en effektiv intern kommunorganisation. Fokus är event inom triathlon (Iron Man 70.3 med 2.700 deltagare och ca 100.000 besökare); utomhussimning (Kalmar Swimrun och Kalmar Kanalsimning), cykel (Kalmar Grand Prix) samt flera motionslopp (Run Kalmar med 10.000 starter). Har utvecklat ett bra samarbete mellan kommunen, näringslivet och idrottsrörelsen. Använder eventen som verktyg för destinationsmarknadsföring och regional utveckling. Stark anläggningsutveckling; nytt badhus och en arena för livsstilsidrotter som skate, klättring och parkour. Trea på eventlistan.

Uppsala

14) Uppsala

Uppsalas styrkor är ett mycket bra Idrottspolitiskt program, ett bra samarbete med elitföreningarna, användandet av idrottsrörelsen i integrationsarbetet samt ambitionen att utveckla arenorna för träning och tävling. Det Idrottspolitiska programmet är brett och följs upp med medborgarenkäter om hur möjligheterna är att utöva befolkningens fritidsintressen. Elitverksamheten utgörs bl.a. av badminton (Fyrisfjädern), fotboll (Sirius), amerikansk fotboll (Uppsala 86ers) samt orientering (OK Linné). Uppsala har elva elitlag på högsta serienivå. Stödet till elitlagen är omfattande från näringslivet och från kommunen. Kommunen har satt upp mätbara målsättningar om hur många SM-guld som ska vinnas varje år av elitlagen (tre SM-guld) och enskilda guld (minst tio SMguld). Men också att åskådarsiffrorna för elitlagen ska dubbleras och att minst 40% av åskådarna ska vara kvinnor. Använder på ett bra sätt idrottsföreningarna i integrationsarbetet. Har ambitionen att utveckla sin arenastatus: Ny arena för innebandy och friidrott (IFU Arena) invigdes 2016, Nya Studenternas för fotboll (10.000 åskådare)står klar 2020; utveckling av Lötens sportfält, renovering av Fyrishov påbörjad. Arenastad i Gränby planerad, dock inte full politisk enighet om satsningen. Bra cykelstad och boendeort.

Luleå

15) Luleå

Stark elit- och friluftskommun. Dubbla SM-guld i basket och stark i ishockey (damer och herrar) och kanot. Marknadsföringsavtal med elitlagen i basket och ishockey samt med enskilda idrottare som Alexander Majorov och Ingela Lundbäck. Genomför landskamper i basket och ishockey, men också event inom skridskomaraton (tillsammans med nederländska skridskoförbundet) och kanot. Genomför också Barents Games Winter 2018 med 1.000 deltagare. Bra cykelstad. Attraktiv boendeort. Lågt sjukpenningtal.

Lund

16) Lund

Kommunens styrkor är breddidrotten samt två mycket stora ungdomsturneringar. Breddidrotten styrs av ett Idrottspolitiskt program och en idrottspolitisk handlingsplan samt ett 100-punkters åtgärdsprogram. Har utvecklat sitt breddstöd som dels stöttar utbildningen av unga ledare och dels aktiviteter som bygger på spontanidrott och egenorganiserad idrott. Har utvecklat en ny typ av modell för breddstöd i Sverige. Ökar antalet spontanidrottsplatser och andra miljöer för fysisk aktivitet. Mycket bra cykelstad. Genomför årligen två mycket stora ungdomsturneringar i basket och handboll – Lundaspelen – med totalt 11.000 deltagare. Stark friluftskommun samt attraktiv boendeort. Lågt sjukpenningtal.

Lidingö

17) Lidingö

Kommunens styrkor är dels som en mycket stark motions- och friluftskommun och dels genomförare av ett mycket stort motionsevent (Lidingöloppet). Fokuserar sitt folkhälsoarbete kring konceptet ”Hälsans ö”. Har utvecklat många lekparker för att öka barns fysiska aktiviteter. Lidingöloppet har över 40.000 deltagare och över 80.000 åskådare. Ett av Sveriges lägsta sjukpenningtal och en attraktiv boendeort.

Helsingborg

18) Helsingborg

Styrkan är kommunens ambition att bli en bra internationell och nationell eventkommun. Har en bra eventstrategi och genomförandeorganisation. Mäter kontinuerligt eventens samhällseffekter. Har bra eventanläggningar. Använder eventen i marknadsföringen av Helsingborg. Starka event: Euroando (Europeiskt vandringsevenemang), veteran-EM (bordtennis), Eskilscupen (fotboll), landskamper (handboll och fotboll), simtävlingar, futsal, basket (3x3 touren) och friidrott. Genomför en delad SM-vecka (sommar) 2018 med Landskrona.

Örebro

19) Örebro

Stark elitidrottskommun. Elitlag i fotboll (damer och herrar), ishockey och innebandy men också som motorsportkommun. Har samarbetsavtal med elitlagen i syfte att marknadsföra Örebro som destination. Stöttar ekonomiskt elitlagen med miljonbelopp. Använder idrottsföreningarna i integrations- och aktivitetsarbetet mot unga, bl.a. för spontanidrott (basket och fotboll) på helgkvällar. Särskilda idrottsinsatser genomförs i de socioekonomiskt svagare områdena. Mycket stark friluftskommun.

Norrköping

20) Norrköping

Styrkorna är en blandning av bredd och elitidrott samt eventgenomförande. Genomför årligen ett av Sveriges största sportläger – Stadium Sports Camp – med 7.000 deltagare och 1.000 frivilliga. Skogslottens verksamhet arbetar med ensamkommande ungdomar. Bra anläggningsutveckling. Stark elitidrottskommun med IFK Norrköping (fotboll), Dolphins (basket herrar och damer) samt Vita Hästen (ishockey). Har genomfört SM-veckan (sommar) och kommer att genomföra O-ringen 2019. Lågt sjukpenningtal.

Mora

21) Mora

Kombinerar styrkan i ett mycket stort idrottsevent (Vasaloppet) med, i förhållande till folkmängden, en stark elitidrottskommun. Deltagarantalet för Vasaloppets sommar- och vinterevent närmar sig nu 100.000. Deltagare och anhöriga konsumerar för mer än 300 mkr (exklusive anmälningsavgifter) till besöksnäringen och till detta tillkommer motionä- rernas konsumtion i området då de förbereder sig för sin sommar- och vintertävling (ytterligare 30 mkr). Kommunen har framgångsrika elitlag i innebandy (damer) samt i ishockey och dessutom idrottsstjärnor i längd- och alpinskidåkning. Trea på elitlistan.

Gotland

22) Gotland

Har två tydliga styrkor som idrottskommun. Dels förmågan att genomföra ett mycket stort internationellt idrottsevent – Island Games – och dels utifrån sin befolkningsmängd utgöra en stark elitidrottskommun. Island Games (2017) hade över 2.400 deltagare och 2.000 besökare från 23 öar runt om i världen. Eventet skapade ca 36.000 gästnätter. Deltagare, anhöriga och media (130 journalister varav 100 internationella) tillförde besöksnäringen preliminärt och lågt räknat ca 40 mkr. Har två elitlag i högsta serierna: basket (Visby Ladies) och innebandy (Endre IF). Marknadsföringsavtal med dessa två samt ytterligare tre elitlag: P18 IK (fotboll), FC Gute (fotboll) och Visby IBK (innebandy). Samarbete med Destination Gotland (Idrottens Ö) när det gäller båttransporter av lag som kommer till Gotland för träningsläger. Genomför årligen ca 75 idrottsevent som skapar nästan 90.000 besöksnätter.

Sollentuna

23) Sollentuna

Stark breddidrottskommun. Bra ekonomiska stödsystem för ungdomsidrotten. Avsätter särskilda tider i inomhusarenorna för personer med funktionsnedsättningar, nyanlända ungdomar och personer med fysisk och psykisk ohälsa. Bra befintliga anläggningar (inom- och utomhus) samt pågående utbyggnad av en fullstor idrottshall, nya konstgräsplaner samt renovering av ridanläggning. Genomförde friidrotts-SM 2016 med ca 10.000 sålda biljetter. Sverigetopp i företagsklimat och attraktiv boendeort. Lågt sjukpenningtal. Har en långsiktig plan att bli Sveriges främsta cykelkommun.

Falun

24) Falun

Styrkorna är dels förmågan att genomföra mycket stora internationella idrottsevent, främst i längdskidåkning (WC- och VM-nivå) och dels att ha tillgång till ett av Sveriges bäst samlade arenaområden för elit, bredd och motion (Lugnetområdet). Fokuserar också på mountainbiketävlingar (elit och motion) och kommer inom denna sport att söka stora internationella tävlingar, förhoppningsvis med Jenny Rissveds som draglok. Har en stark genomförandeorganisation av större event. Mycket stark innebandykommun.

Örnsköldsvik

25) Örnsköldsvik

Förutom kanske världens bästa plantskola inom ishockey är Örnsköldsvik en typisk friluftskommun (topp fem i Sverige) med ett starkt folkhälsoperspektiv. Satsar på att ytterligare utveckla Skyttisområdet som friluftsarena. Använder videofilmer som verktyg för marknadsföring av Höga Kusten-området och för regional utveckling. Genomför O-ringen (2018) samt Swimrun och TV-pucken. Genomför aktiviteter i integrationsarbetet där idrottsföreningar spelar en viktig roll. Utvecklar nu en eventstrategi, en kommunal idrottspolitisk policy samt gör en översyn av kommunens breddidrottstöd.

Annons

Ads

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Sport & Affärer utges av Ide´Media. Telefon: 0176 – 22 83 50 Mobil: 070-73 03 521 E-post: kontakt@sportaffarer.se
Sidan skapad av Yelles Webbyrå