Sport och Affärer

Startsidan

Aktuella länkar

Annonsera/Utgivningsplan

Artiklar

Evenemangsenkäten

Fotbollsbörsen

Idrott och mångfald

Idrottens finansiering

Idrottens konsulter

Idrottsevenemang

Idrottsklubbarnas varumärken

Karins krönika

Kommunrankingen

Nyhetsarkiv

Om oss

Ordlistan

Platsannonser

Podcast

Prenumerera

Professionell Idrott

På gång

Redaktionens tips

Skatteregler

SM i sponsring

Speakers corner

Sponsringsläget i förbunden

Sponsringsskolan

Stefans krönikor

Studentuppsatser

Tidningsarkiv

Tittartoppen

Unos krönikor

Utbildningar

Witt's Hits

Årssummeringen

MÅNADENS DEBATTÖR

Barn är inte buller – vi måste tänka större

"När det gäller idrotten, som så många andra gemensamma samhällsintressen, är frågan vad som blir bäst för så många som möjligt. Det går inte att förneka att föreningslivet gör en obetalbar samhällsnytta för våra barn och ungdomars hälsa och utveckling. Borde då inte idrottsplatser och möjlighet för spontanidrott och rörelse vara en självklar del i planeringen när bostadsområden planeras och byggs?" Det säger Liv Sahlberg i januari månads debattinlägg. Liv är klubbchef för Boo FF.

Klicka här för debattinlägget >

IDROTTSEVENEMANG

Rand

MÅNADENS ARENA Klicka här»

VI FÖLJER


Centrum för idrottsevenemang

- Erbjuder ekonomiskt stöd för bid och utbildningar för att underlätta arrangerandet av internationella idrottsevenemang i Sverige

Dagens industri
- Sveriges ledande affärstidning

Den Osynliga Handen

- Intressant blog om fotboll & affärer som sedan ett antal år drivs av Kristof Vogel.

Fairpay
- Stiftelse som verkar för ökad jämställdhet inom idrotten.
 

Girls in Sport
- Ideell organisation för ökad jämställdhet.

Idrottsforum.org
- Nordiskt forum för idrottsvetenskap

Idrottsplats.se

- Svenska idrottsplatser dokumenterade med foto och fakta av Mats Tallkvist


Riksidrottsförbundet
- Rf:s hemsida med information om och för landets föreningar och specialidrottsförbund 

  

Sveriges Olympiska Kommitté
- SOK:s hemsida med nyheter och OS historia


Tidningen Fokus

- Djupdykande, ständigt utmanande och med en stark journalistisk integritet

Tv.nu
- Komplett guide över sportsändningar i Svenska tv-kanaler

 


Se även under fliken Aktuella länkar

RSS

Prenumerera via RSS

Rand

•     Kommunrankingen     •     Kommunrankingen     •


| 2019 | Kriterier 2019 | 2018 | Kriterier 2018 | 2017 | Kriterier 2017 | 2016 | Kriterier 2016 | 2015 | Kriterier 2015 | 2014 | Kriterier 2014 | 2013 | Kriterier 2013 | 2012 | Kriterier 2012 | 2011 | 2010 | Världens bästa sportstäder 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | Folkets pris


Kriterier

Här är kriterierna bakom Sport & Affärers analys av Sveriges främsta idrottskommuner.

 

Kriterier för huvudlistan:

• De styrdokument (idrottspolitiska program) som sammanfattar kommunernas ambitioner inom folkhälsa, bredd- och motionsidrott, elitidrott och idrottsevenemang


Faktorer som påverkar den kommunala/regionala tillväxten

• Planprocesser som säkerställer tillgången till spontanaktivitetsytor i stadsmiljön

• Idrott och evenemang som verktyg för destinationsmarknadsföring

• Ambitionsnivån i en eventstrategi samt genomföranderesurser, både ekonomiska och personella

• Genomförda och planerade större nationella och internationella idrottsevent och idrottsrelaterade möten

• Utvärderingar av eventens allmänna samhällseffekter och specifika samhällsintäkter

• Tillgång till arenor för inom- och utomhusevent

• Infrastruktur; kommunikationsläge och tillgång till hotell och restauranger inom besöksnäringen

• Genomförande av idrottsforskning som skapar nationell och internationell varumärkesförstärkning och attraktionskraft

• Kommunens företagsklimat; nivån på ohälsotal samt var unga personer tycker det är bäst att bo


Faktorer som påverkar breddidrotten

• Kommunens satsningar på ungdoms och motionsidrott, inkluderande jämställd idrott och stärkt integration

• Kommunalt stöd till ungdomsidrotten vad gäller aktivitets- och anläggningsstöd

• Tillgång till tränings- och tävlingsanläggningar

• Särskilda satsningar på idrotten i skolorna

• Tillgång till friluftsaktiviteter för motions- och handikappidrott och särskilda satsningar på cykeltrafik

• Det lokala näringslivets samarbete med breddidrotten


Faktorer som påverkar elitidrotten

• Nationella och internationella elitidrottsframgångar i relation till folkmängden

• Kommunalt stöd till elitidrotten

• Näringslivets samarbete och stöd till elitidrotten

• Kommunens arenastatus


Andra analyser som vi tagit hänsyn till

• Svenskt Näringslivs analys av kommunernas företagsklimat 2017

• Naturvårdsverkets analys av Sveriges främsta friluftskommuner 2017

• Cykelfrämjandets analys av Sveriges främsta cykelkommuner 2017

• Tidningen Fokus analys var svenska ungdomar helst vill bo 2018

• Försäkringskassans och SCB:s analys av kommunernas ohälsotal 2017


Speciallistor

Analysen visar att konkurrensen mellan kommunerna generellt fortsätter att öka. Flera kommuner har stärkt sina positioner. I år presenteras därför, liksom förra året, två stycken tredjeplatser för varje lista för att ge en ökad synlighet för dessa framgångsrika idrottskommuner. För första gången delas också förstaplatsen på en av speciallistorna.


Breddidrottslistan

I denna kategori analyseras kommunernas styrdokument (idrottspolitiska program) av den breda idrotten samt de mätbara målsättningar vissa kommuner fastställer för att kunna följa upp hur framgångsrikt kommunen har genomfört programmet. Dessutom analyseras de resurser kommunen har för att genomföra programmet. Andra faktorer i analysen är kommunernas breddstöd, anläggningsstöd samt tillgång till tränings- och motionsanläggningar, både för inom- och utomhusbruk.


Elitidrottslistan

För att ligga i topp på denna lista krävs att kommunen använder sina elitlag och framgångsrika idrottspersoner som ett viktigt verktyg i sin destinationsmarknadsföring; att lagen och idrottspersonerna når framgångar i nationella och internationella mästerskap; att kommunen och näringslivet på olika sätt stöttar elitverksamheten samt att det inom kommunen finns arenor och utomhusytor som skapar goda förutsättningar för elitverksamheten. Dessa faktorer analyseras sedan i relation till kommunens befolkningsmängd.


Eventlistan

 För att nå en topplacering på denna lista krävs att kommunen har en tydlig evenemangsstrategi för idrottsevent och idrottsrelaterade möten; har ekonomiska resurser och personella kompetenser för att genomföra strategin; genomför kontinuerliga mätningar av de ekonomiska och andra samhällseffekter som eventen skapar; genomför och utvecklar större internationella event samt har tillgång till bra inom-och utomhusarenor och annan infrastruktur för större event.

1
Karlstad
2
Linköping
3
Växjö
4
Jönköping
5
Uppsala
6
Östersund
7
Stockholm
8
Göteborg
9
Västerås
10
Malmö
11
Solna
12
Halmstad
13
Luleå
14
Umeå
15
Kalmar
16
Lund
17
Norrköping
18
Helsingborg
19
Mora
20
Örebro
21
Kristianstad
22
Sollentuna
23
Lidköping
24
Eskilstuna
25
Gotland

Karlstad

1) Karlstad

Bra cykelstad och boendeort för unga. Godkänt företagsklimat. Mycket bra idrottspolitiskt styrdokument Karlstad 2.0 med tydlig inriktning mot folkhälsofrågor och stöd till idrottsrörelsen. Använder flera mätbara mål för att följa upp styrdokumentet. Har bra resurser för att genomföra ambitionerna i Karlstad 2.0. Integrationsarbetet fokuserar runt fyra större idrottsföreningar. Bra breddstöd och balans i tillgången till lokaler för tränings- och motionsaktiviteter. Har som strategi att alltid bygga fullstora hallar, också för skolor. Bra spontanaktivitetsytor och tydliga ambitioner att invånarna inte ska ha mer än 300 meter till aktivitetsytor utomhus samt ha en fullstor idrottshall inom 2 500 meter. För den regionala utvecklingen används elitverksamheten i destinationsmarknadsföringen. Har en bra evenemangsstrategi som siktar på SM tävlingar inom ett 15-tal idrotter. Bra genomföranderesurser. Stark elitidrottskommun med över tio elitserieklubbar och ett 40-tal landslagsrepresentanter. Starkt kommunalt och näringslivsstöd till elitverksamheten. Trea på breddidrottslistan.

Linköping

2) Linköping

Bra friluftskommun och topplaceringar inom analyserna ”Bäst att bo” och cykelstad. Starkt idrottspolitiskt program; Aktiv hela livet. Fokus på folkhälsofrågor och fysisk aktivitet för ungdomar. Bra genomföranderesurser. Utvecklat nya bidragsformer för breddstödet med inriktning på aktivitet, jämställdhet och inkludering samt höjt åldergränsen till 25 år. Har en mycket stark anläggningsstrategi med över tio nya hallar, en konstgräsplan och en ishall inom den närmaste tio-års perioden. Har dessutom byggt en ny fullstor hall som invigts under 2018. Spontanaktivitetsytorna anpassas för att bättre passa för tjejaktiviteter och bemannas med betalda förenings- och fritidsledare. Bra eventstrategi med höga ambitioner och genomföranderesurser med inriktning mot SM tävlingar inom ett tio-tal idrotter. Stark elitidrottskommun som vunnit nästan 20 mästerskap och som har nästan 20 elitserieklubbar i de högsta serierna. Genomför SM veckan sommar 2021. Stark internationell idrottsforskning. Tvåa på breddidrottlistan.

Växjö

3) Växjö

Starkt företagsklimat. Har inget specifikt idrottspolitiskt program men istället en tydlig budget med mätbara målsättningar. Inriktningen är Aktiv fritid för alla och förbättrad folkhälsa. Bygger sina ambitioner på mycket bra anläggningar, främst i Arenastaden.  De mätbara målsättningarna analyserar invånarnas nöjdhet med spontanaktivitetsytor och närheten till grönområden.  Utreder just nu förändringar i anläggningsstödet samt nya bidragsformer för spontanidrott och nya idrotter, typ E-sport, men också till skolidrottsverksamheten. Använder elitidrotten som ett viktigt verktyg för sin destinationsmarknadsföring under konceptet Slutspelsstaden Växjö. Bra evenemangsstrategi, främst avseende nationella evenemang. Genomför ett tio-tal sådana varje år. Genomför relativt kontinuerligt utvärderingar av de större evenemangens effekter. Mycket starkt samarbete med forskningen på Linnéuniversitetet, främst avseende ledarskapsutbildning och talangutveckling.

Jönköping

4) Jönköping

Stark kommun vad gäller friluftsmöjligheter, ”Bäst att bo” samt topplacering som cykelstad. Har utvecklat ett mycket bra och brett idrottspolitiskt program med bra genomföranderesurser. Dessutom fastställt en bra idrottsstrategi fram till 2025. Särskilda satsningar på +65 kategorin. Stärkt sitt anläggningsstöd, både för kommunala och föreningsdrivna anläggningar, och genomfört underhållsplaner för föreningsägda anläggningar. Har bra breddanläggningar samt spontanaktivitetsytor, främst utegym, skate och BMX. Utvecklar också anläggningar för ”nya” idrotter som cricket, swimrun och tempobanor för cykel. Fortfarande stark E-sport kommun men under större konkurrens idag. Tydliga ambitioner att stärka sitt arbete med evenemang. Genomför varje år ett tio-tal främst nationella evenemang, men också några internationella som Ironman 70.3 och Dreamhack. Stark elitidrottskommun med ett 20 tal mästerskap under mätperioden, 13 elitserieklubbar samt ett 20-tal landslagsrepresentanter. Etta på breddidrottslistan.

Uppsala

5) Uppsala

Sveriges bästa cykelstad och ”Bästa att bo” ort för unga. Relativt bra rankad friluftskommun. Har under åren utvecklat ett mycket bra och brett idrottspolitiskt program med tydligt folkhälsoperspektiv. I programmet prioriteras den jämställda idrotten, fysisk aktivitet för ungdomar, utveckling av aktiviteter i socioekonomiskt utsatta områden samt verksamheter för egenorganiserade aktiviteter. Använder vissa mätbara målsättningar för att följa upp programmets ambitioner. Breddstödet fokuserar på föreningarnas genomförandekvalitet där ökad kvalitét ger högre ekonomiskt stöd. Relativt bra balans avseende träningsanläggningar. Har utvecklat en modell för att beräkna behovet av spontanaktivitetsytor och använder jämförande nyckeltal mot andra kommuner. Dessa frågor kommer idag in i ett tidigt skede av stadsplaneringen och i lokalförsörjningsplanen. I kommunens evenemangsstrategi fokuseras på större nationella evenemang i ett tio-tal idrotter. Genomför O-Ringen 2020. Bra evenemangsarenor som kommer att bli ännu bättre enligt Uppsalas reviderade anläggningsstrategi. Stark elitidrottskommun främst vad gäller antal elitserieföreningar.

Östersund

6) Östersund

Topprankad som friluftskommun. Har en plan för Idrott, Motion och Rekreation som innehåller mål och visioner men inga mätbara målsättningar. Stark inriktning mot folkhälsa. Planen är bred och täcker jämställdhet, tillgänglighet, bredd- och elitstöd samt organiserad och oorganiserad idrott. Fokus är givetvis på vinteridrotter.  Relativt god tillgång på träningslokaler för inomhusidrotter. Investerar kontinuerligt i Skidstadion, bl.a. för VM i Skidskytte 2019. Har utvecklat spontanaktivitetsytor dels i en inomhushall för skate, dels en pumptrackbana och dels i ”Surfbukten” i hamnområdet. Använder sina elitlag och framförallt landslagsrepresentanter som idrottsambassadörer i destinationsmarknadsföringen.  Vid senaste vinter OS i Pyongyang togs 11 av 15 medaljer av landslagsrepresentanter med anknytning till Östersund. Har en tydlig evenemangsstrategi med World Cup och VM tävlingar i skidskytte och längdskidåkning samt i Rally. Dessutom evenemang på nationell nivå i basket, cykel samt trav. Världsledande forskning med Mittuniversitetet som nav i Nationellt Vintersportcentrum. Stark näringslivskoppling till elitidrotten. Trea på eventlistan.

Stockholm

7) Stockholm

Relativt bra ohälsotal och ”Bäst att bo” stad för yngre personer. Har reviderat sitt idrottspolitiska program till 2022 med särskilda satsningar på nyanlända svenskar och tjejidrott, men också för personer med funktionsnedsättningar och allmänt för ungdomar från socioekonomiskt svaga områden. Inga mätbara mål. Bra genomföranderesurser för de socioekonomiskt svaga områdena. Utvecklar nya bidragsformer.  Har klar obalans mellan efterfrågan och tillgången på vissa typer av arenor för inomhusidrotter liksom för spontanaktivitetsytor. Har en stark organisation för internationell destinationsmarknadsföring på 11 utländska marknader.  Har stärkt sin internorganisation för att värva och genomföra större internationella evenemang utifrån sin tydliga vision att bli norra Europas ledande evenemangsdestination. Är tillsamman med Göteborg Sveriges i särklass mest framgångsrika evenemangskommuner. Har Sveriges bästa evenemangsarenor. Stark elitidrottskommun med ca 150 mästerskapsmedaljer, ett 20-tal elitserieklubbar och många landslagsrepresentanter. Etta på eventlistan.

Göteborg

8) Göteborg

Relativt bra rankad som bostadsort för yngre personer. Har inget specifikt idrottspolitiskt program, men hanterar frågor om folkhälsa, anläggningsbehov och föreningsstöd under en särskild politisk nämnd. Nämnden har uppsatt ett antal målsättningar; alla ska vara simkunniga i grundskolan, fler aktiva in i idrottsrörelsen, utveckling av spontanaktivitetsytor, fler fritidsbanker, jämställdhets- och likabehandlingsfrågor, könsneutrala anläggningar, ökade fysiska aktiviteter i allmänt och i synnerhet för tjejer samt ett ökat samarbete med skolidrotten. Dessutom särskilda stödaktiviteter för socioekonomiskt svaga områden. Göteborg genomför kontinuerligt nöjdhetsundersökningar inom motions- och breddidrotten.  Någorlunda väl behovsbalanserade träningsanläggningar för inomhusidrott och fotboll, men inte för isytor och simning. Satsar sin destinationsmarknadsföring på de större internationella ungdomscuperna samt vissa specifika evenemang som främst genomförs i stadsmiljön. Har en mycket bra evenemangsstrategi med kontinuerliga ekonomiska uppföljningar. Tillsammans med Stockholm genomför Göteborg Sveriges största internationella evenemang. Har påbörjat ett arbete med att stärka tillgången till nya evenemangsarenor. Etta på eventlistan.

Västerås

9) Västerås

Mycket bra friluftskommun. Har inget specifikt idrottspolitiskt program, men en bra Handlingsplan Idrott fram till 2022. Planen innehåller vissa mätbara målsättningar, t.ex. om jämlik idrott och sammansättning av föreningsstyrelser samt hur fysiska aktiviteter kan skapas för idrott genom hela livet. Innehåller också ambitioner för ökade fysiska aktiviteter för äldre och för nya idrotter och spontanaktiviteter. Bra genomföranderesurser. Planen fokuserar också på nyanlända svenskar och aktiviteter i socioekonomiskt svaga områden. Utifrån de värdegrunder som planen bygger på har utbildningar skapats för breddidrotten för ett tjugo-tal idrottsföreningar. Västerås har ett bra breddstöd. Bra tillgång till aktivitetsytor, både inom- och utomhus, som fastställts i det övergripande dokumentet Strategi Hälsa. Har idag 20 utegym och har byggt en av Sveriges bästa simhallar som är klar till 2019. Använder sina elitföreningar i destinationsmarknadsföringen och har marknadsavtal med årliga ersättningar till sex elitserieklubbar. Genomförda evenemang ligger på nationell nivå där brottning och ungdomscuper i fem idrotter dominerar. Stark elitidrottskommun med ett 60-tal mästerskapsmedaljer under året.

Malmö

10) Malmö

Bra cykelstad. Har inget specifikt idrottspolitiskt program men arbetar genom verksamhetsplaner och budget med mätbara målsättningar. Genomför ett aktivt arbete med idrottslig jämställdhet och har en långtgående tradition av idrottsrörelsens involvering i integrationsarbetet. Troligtvis Sveriges starkaste, särskilt mot tjejidrotter och aktiviteter i socioekonomiskt utsatta områden. Bra spontanaktivitetsytor. Träningsanläggningar i viss balans och har just nu ett fokus på nya sporthallar vid skolor, ny ridsportanläggning (den fjärde) samt specialhallar för gymnastik. Mycket bra huvudarenor, inom- och utomhus, för motion, breddidrott och elitidrott. Stor erfarenhet av att arrangera både internationella och nationella idrottsevenemang. Stark elitidrottskommun; ca 60 mästerskapsmedaljer och tolv elitserielag. Bra näringslivsstöd till elitidrotten. Utvecklar elitidrotten genom kompetenscentrat ”Malmö Idrottsakademi” tillsammans med idrottsrörelsen och Malmö universitet.

Solna

11) Solna

Sverigetopp i företagsklimat. Mycket bra ranking för ”Bäst att bo” och för ohälsotal. Styr de idrottsrelaterade aktiviteterna genom verksamhetsplaner och budget. Verksamhetsplanen reglerar förutsättningarna för ungdomsidrotten, samarbetet med föreningslivet samt anläggningsutvecklingen. Arbetar med att utveckla nya bidragsformer och en ny fördelningsmodell för breddidrotten. Klar brist på träningsanläggningar för flera ungdomsidrotter. Anläggningsmässigt utvecklas fler ”PEP parker” (kost, hälsa och rörelse), andra spontanaktivitetsytor, skidspår och ett nytt strandbad samt en ny simhall. Marknadsföringen av destinationen bygger mycket på evenemangen i Friends arena och ”samordnas” dessutom med Stockholms större evenemang. Genomför Sveriges publikmässigt största idrottsevenemang, främst inom nationell och internationell fotboll. Stark elitidrottskommun med 18 elitserielag, inkluderande parasporter. Starkt näringslivsstöd till elitidrotten.

Halmstad

12) Halmstad

Högt rankad i ”Bäst att bo”. Det idrottspolitiska programmet benämns Halmstad Idrottsstaden och innehåller tydliga ambitioner med mätbara målsättningar. Bra breddstöd och långsiktiga planer för anläggningsutveckling. Har en kompletterande plan för spontanaktivitetsytor och en särskild plan mellan kommunen, idrotten och näringslivet för ökad fysisk aktivitet- Halmstad Progress. Breddstödet har utvecklats. Bra tränings- och motionsanläggningar. Evenemangsmässigt fokus på nationella SM evenemang förutom några internationella. Störst fokus på att arrangera stora nationella lägerverksamheter, som bl.a. ger 8 500 lägerdeltagare per år, exklusive i genomsnitt två medföljande till varje deltagare. Trea på breddidrottslistan.

Luleå

13) Luleå

Topprankad frilufts-och cykelstad. Inget idrottspolitiskt program. Arbetar genom allmänna översikts- och utvecklingsplaner. Revideringar pågår. Inga mätbara målsättningar. Satsar bl.a. på ökad fysisk aktivitet, brett utbud av idrotter samt fler spontanaktivitetsytor. Bra tillgång till träningsanläggningar. I anläggningsplanerna finns två nya fullstora idrottshallar, en fullstor gräsyta, tre utegym samt en ny simhall 2020. Använder sina elitserielag för destinationsmarknadsföringen. Har marknadsavtal med vissa elitserielag och enskilda idrottsstjärnor. Bra medelstora arenor och bra friluftsytor. Utvecklar en evenemangsstrategi med start 2019 med ambitionen att genomföra större evenemang. Arrangerar tillsammans med Boden SM veckan vinter 2020. Mycket stark elitidrottskommun, främst i basket och ishockey.

Umeå

14) Umeå

Bra frilufts- och cykelkommun. Har inget idrottspolitiskt program. Satsar på utbildning av kvinnliga ledare inom fotboll och ger särskilt stöd till ”Women in Sports” som är en årlig internationell mötesplats för att stärka kvinnors deltagande i idrott. Genomför också internationella konferenser inom konceptet ”Change the Game” som ska öka rörelseaktiviteter för barn och ungdomar. Detta görs tillsammans med Näringslivet och Umeå universitet. Viss obalans mellan behov och tillgång till idrottshallar. Har investerat i gymnastikhallar, hallar för mattsporter, cykelpark, asfalterade ytor för rullskidor, inlines och cykel. Kan idag producera egen konstsnö till motionsspår för längdskidåkning. Har ett Riksidrottsuniversitet och ett större Riksidrottsgymnasium. Genomför SM veckan sommar 2022. Genomför också ett antal evenemang på SM nivå i innebandy, beachvolley, triathlon och Rally. Mycket stark elitidrottskommun med 14 elitserielag och ett flertal landslagspersoner i längdskidåkning.

Kalmar

15) Kalmar

Ganska bra företagsklimat. Har inget samlat idrottspolitiskt program utan har istället utvecklat olika stöttande strategier för evenemang, anläggningsutveckling, spontanaktivitetsytor och jämställt elitidrottsstöd. Stark strategi för anläggningsutveckling, många anläggningar ska renoveras eller byggas inom de närmaste åren. Vid Kalmarsundsbadet har skapats sex beachvolleyplaner, fyra beachhandbollsplaner och en basketplan. Mycket stark evenemangsstrategi i samarbete med idrottsrörelsen och näringslivet. Evenemangen används som verktyg för att utveckla idrottsturismen. För 2015 skapades en turistekonomisk omsättning på ca 100 mkr. Huvudevenemang är Ironman 70.3. samt olika typer av cykeltävlingar. Ironman 70.3 genomförs i stadsmiljön och hade upp mot 100 000 besökare 2018. Utvärderar kontinuerligt evenemangens effekter. Bra idrottsforskning genom Linnéuniversitetet. Trea på eventlistan.

Lund

16) Lund

Topprankad som ”Bäst att bo” kommun för unga personer. Bra cykelstad och bra ohälsotal. Har sedan 2012 ett omfattande idrottspolitiskt program med en 100-punkters handlingsplan. Huvudinriktningen är att skapa stimulerande aktivitetsmiljöer, utveckla ett bra stöd till föreningarna samt skapa attraktiva evenemang för kommuninvånarna. Normalt breddstöd men har en omfattande plan för anläggningsutveckling, bl.a. gymnastikhallar och ridhus. Utvecklar också IT kapaciteten i idrottshallarna. Påbörjat arbetet med en evenemangsstrategi. Genomför årligen två stora ungdomsturneringar i basket och handboll med totalt 800 nationella och internationella lag. Genomför också evenemang i en handfull andra idrotter. Stark elitidrottskommun med över tio elitserielag.

Norrköping

17) Norrköping

Har inget idrottspolitiskt program utan styr idrotten utifrån en handlingsplan för Idrottsstaden Norrköping.  Styr också genom en anläggningsplan med mätbara målsättningar, t.ex. en inomhushall per 7 500 invånare och med byggandet av minst en ny konstgräsyta och en spontanaktivitetsyta per år. Utvecklade 2018 fem nya utegym/spontanaktivitetsytor samt en ny friidrottsarena klar 2019. Använder för sin destinationsmarknadsföring Sveriges största ungdomscamp i idrott, ”Stadium Sports Camp”, med 6 000 deltagare och 1 000 ledare. Destinationsmarknadsför också basket damer och herrar och ishockey. Genomförde SM veckan sommar 2018 samt O-Ringen 2019. Bra elitidrotskommun med 12 vunna mästerskap samt 6 elitserielag.

Helsingborg

18) Helsingborg

Mycket bra företagsklimat. Bra cykelstad. Styr folkhälsoarbetet i ett Livskvalitétsprogram med fokus på miljö, folkhälsa, lika möjligheter och fysisk aktivitet. Bra genomföranderesurser för aktiviteter inom integration och fysisk aktivitet. Genomför särskilda program för ökad fysisk aktivitet på 14 grundskolor- Bli ditt bästa jag. Genomför också spontanaktiviteter i vissa av kommunens idrottshallar. Har dessutom ytor för spontanaktiviteter på 20 platser i kommunen. Många av dessa bemannas av idrottsföreningar. Fritid Helsingborg är idag med tidigt i stadsplaneringen för att säkerställa spontanaktivitetsytor. Genomför större nationella idrottsevenemang som SM i friidrott och SM veckan sommar med över 50 idrotter. God tillgång till träningsytor. Bra elitidrottskommun. Vann 35 mästerskapsmedaljer och har 11 elitserieföreningar.

Mora

19) Mora

Ett Idrottspoliskt program är under utveckling. Arbetar idag efter strategin Hållbara Mora med fokus på livskvalitét, hållbarhet och barn/ungdomar. Idrottsföreningarna genomför en viktig del av integrationsarbetet, främst simprojekt och lovaktiviteter. En av Sveriges starkaste idrottsdestinationer. Vasaloppet har idag 30 helårsanställda; 60 idrottsföreningar organiserar; genomför 11 skidlopp; 7 cykellopp och 5 löp lopp; har totalt nästan 100 000 deltagare och skapar en årlig turistekonomisk omsättning på 250 mkr. Mycket stark elitidrottskommun med ett starkt stöd från näringslivet. Har två elitserielag och vann under analysperioden 13 mästerskapsmedaljer. Etta på elitidrottslistan.

Örebro

20) Örebro

Topprankad friluftskommun och relativt bra ”Bäst att bo” kommun. Utvecklar nu ett idrottspolitiskt program med målsättningar, mätbara mål, bredd- och anläggningsstöd, spontanaktivitetsmiljöer och utbildning i de styrande värdegrunderna. Inga prioriteringar idag för utveckling av spontanaktivitetsytor. Genomför integrationsaktiviteter genom idrotten i socioekonomiskt svaga områden.  Har ingen tydlig evenemangsstrategi men genomför landskamper i ett flertal idrotter. Mycket stark elitidrottskommun med ett 30-tal vunna mästerskap och med över 20 elitserielag.

Kristianstad

21) Kristianstad

Har en kultur och fritidspolitisk strategi som styr arbetet med folkhälsofrågorna, integration, jämställdhet och bredd/motionsidrotten. Stärkt sina genomföranderesurser. Särskild satsning på äldre -”Senior Sport School”. Destinationsmarknadsför genom IFK Kristianstad i handboll och genom ett av Sveriges största idrottsevenemang, Åhus Beach handboll och Åhus Beach fotboll. Totalt ca 250 000 deltagare och besökare, 1 800 lag, skapar ca 100 000 övernattningar och får en turistekonomisk omsättning på 250 mkr. Har ambitionen att bli Nordens ledande handbollscentrum. Relativt stark elitidrottskommun med fyra elitserielag.

Sollentuna

22) Sollentuna

Starkt företagsklimat och bra ohälsotal. Stark befolkningsökning och en omfattande satsning på idrottsrörelsen. Idrottspolitiskt program under utveckling. Bra resurser för genomförande. Bra tillgång till motions- och träningsanläggningar samtidigt som kommunen har fastställt en plan för omfattande anläggningsutveckling, främst friidrott samt gräs- och isytor. Öppnar upp hallar för spontanidrottsaktiviteter av typen ”drive- in” och helgdagsaktiviteter i fotboll. Satsar särskilt på rörelseaktiviteter för personer med funktionsnedsättningar inom sex olika idrotter. Genomför medelstora evenemang, främst inom friidrott, fotboll, innebandy och ”outdoor” aktiviteter. Destinationsmarknadsför vissa event och enskilda idrottsstjärnor.

Lidköping

23) Lidköping

Reviderar nu sitt idrottspolitiska program. Genomför genom idrottsrörelsen bra aktiviteter för integration och jämställdhet. Utvecklar en ny sponsorspolicy. Har bra spontanaktivitetsytor, inkluderande de utemiljöer som skapats vid Vänerns strand. Har avtal med några elitlag som innehåller en prestationsklausul. Destinationsmarknadsför genom kommunens utsedda 15 ”idrottsambassadörer” inom sex olika idrotter. Utsågs till Sveriges främsta elitidrottskommun 2015 i förhållande till sin folkmängd. Använde då denna utmärkelse till en omfattande destinationsmarknadsföring av Lidköping. Mycket starkt näringslivsstöd av Sparbanken Lidköping som investerat ca 100 mkr i olika typer av anläggningar. Vann sju mästerskapsmedaljer och har sex elitserielag. Trea på elitidrottslistan.

Eskilstuna

24) Eskilstuna

Styr genom en idrottspolitisk plan som främst fokuserar på äldres fysiska aktiviteter, på personer med funktionsnedsättningar och på ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden.  Ser över föreningsbidragens inriktning, främst möjligheten till ökat stöd till föreningsägda anläggningar. Också hur skolan och förskolan kan samverka på ett bättre sätt med idrottsrörelsen. Målsättningen för skolverksamheten är att utveckla fysiska aktiviteter minst tre dagar i veckan. Investerar nu i spontanaktivitetsytor i socioekonomiskt utsatta område. Näringslivssamarbetet med Stiga Sports Arena skapar fonder för att öka antalet idrottsevenemang. Stark elitidrottskommun med över 30 vunna mästerskap.

Gotland

25) Gotland

Styr utvecklingen av folkhälsoarbetet och den breda idrotten genom sitt dokument Vision 2025 samt genom den Regionala utvecklingsstrategin. Under utveckling är ett idrottspolitiskt program och en anläggningsstrategi. Idrottsrörelsen starkt engagerad i regionens integrationsarbete. Idag saknar Regionen en övergripande strategi för utvecklingen av den breda motions- och breddidrotten samt elitidrotten, idrottsevenemang och relaterade idrottsmöten. Har begränsade genomföranderesurser. Har däremot tydliga ambitioner att genomföra medelstora idrottsevent och relaterade internationella och nationella idrottsmöten på Gotland. Har utvecklat för Sverige ett unikt koncept, Idrottens Ö 2.0; ett avtal med Destination Gotland om billiga resor och boende. Under 2018 kommer ett antal SM tävlingar och andra evenemang, främst lägerverksamheter, att skapa totalt 90 000 övernattningar. Gotlands Idrottsförbund är avgörande för den breda Gotländska idrottsutvecklingen.

Annons

Ads

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Sport & Affärer utges av Ide´Media. Telefon: 0176 – 22 83 50 Mobil: 070-73 03 521 E-post: kontakt@sportaffarer.se
Sidan skapad av Yelles Webbyrå