Sport och Affärer

Startsidan

Aktuella länkar

Annonsera/Utgivningsplan

Artiklar

Evenemangsenkäten

Fotbollsbörsen

Idrott och mångfald

Idrottens finansiering

Idrottens konsulter

Idrottsevenemang

Idrottsklubbarnas varumärken

Karins krönika

Kommunrankingen

Nyhetsarkiv

Om oss

Ordlistan

Platsannonser

Podcast

Prenumerera

Professionell Idrott

På gång

Redaktionens tips

Skatteregler

SM i sponsring

Speakers corner

Sponsringsläget i förbunden

Sponsringsskolan

Stefans krönikor

Studentuppsatser

Tidningsarkiv

Tittartoppen

Unos krönikor

Utbildningar

Witt's Hits

Årssummeringen

MÅNADENS DEBATTÖR

Barn är inte buller – vi måste tänka större

"När det gäller idrotten, som så många andra gemensamma samhällsintressen, är frågan vad som blir bäst för så många som möjligt. Det går inte att förneka att föreningslivet gör en obetalbar samhällsnytta för våra barn och ungdomars hälsa och utveckling. Borde då inte idrottsplatser och möjlighet för spontanidrott och rörelse vara en självklar del i planeringen när bostadsområden planeras och byggs?" Det säger Liv Sahlberg i januari månads debattinlägg. Liv är klubbchef för Boo FF.

Klicka här för debattinlägget >

IDROTTSEVENEMANG

Rand

MÅNADENS ARENA Klicka här»

VI FÖLJER


Centrum för idrottsevenemang

- Erbjuder ekonomiskt stöd för bid och utbildningar för att underlätta arrangerandet av internationella idrottsevenemang i Sverige

Dagens industri
- Sveriges ledande affärstidning

Den Osynliga Handen

- Intressant blog om fotboll & affärer som sedan ett antal år drivs av Kristof Vogel.

Fairpay
- Stiftelse som verkar för ökad jämställdhet inom idrotten.
 

Girls in Sport
- Ideell organisation för ökad jämställdhet.

Idrottsforum.org
- Nordiskt forum för idrottsvetenskap

Idrottsplats.se

- Svenska idrottsplatser dokumenterade med foto och fakta av Mats Tallkvist


Riksidrottsförbundet
- Rf:s hemsida med information om och för landets föreningar och specialidrottsförbund 

  

Sveriges Olympiska Kommitté
- SOK:s hemsida med nyheter och OS historia


Tidningen Fokus

- Djupdykande, ständigt utmanande och med en stark journalistisk integritet

Tv.nu
- Komplett guide över sportsändningar i Svenska tv-kanaler

 


Se även under fliken Aktuella länkar

RSS

Prenumerera via RSS

Rand

•     Kommunrankingen     •     Kommunrankingen     •


| 2019 | Kriterier 2019 | 2018 | Kriterier 2018 | 2017 | Kriterier 2017 | 2016 | Kriterier 2016 | 2015 | Kriterier 2015 | 2014 | Kriterier 2014 | 2013 | Kriterier 2013 | 2012 | Kriterier 2012 | 2011 | 2010 | Världens bästa sportstäder 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | Folkets pris


Kriterier

Här är kriterierna bakom Sport & Affärers analys av Sveriges främsta idrottskommuner.


Kriterier för huvudlistan:

• De styrdokument (idrottspolitiska program) som sammanfattar kommunernas ambitioner inom folkhälsa, bredd- och motionsidrott, elitidrott och idrottsevenemang

 

Faktorer som påverkar den kommunala/regionala tillväxten

• Planprocesser som säkerställer tillgången till spontanaktivitetsytor i stadsmiljön.

• Idrott och evenemang som verktyg för destinationsmarknadsföring.

• Ambitionsnivån i en eventstrategi samt genomföranderesurser, både ekonomiska och personella.

• Genomförda och planerade större nationella och internationella idrottsevent och idrottsrelaterade möten.

• Utvärderingar av eventens allmänna samhällseffekter och specifika samhällsintäkter

• Tillgång till arenor för inom- och utomhusevent.

• Infrastruktur; kommunikationsläge och tillgång till hotell och restauranger inom besöksnäringen.

• Genomförande av idrottsforskning som skapar nationell och internationell varumärkesförstärkning och attraktionskraft.

• Kommunens företagsklimat; nivån på ohälsotal samt var unga personer tycker det är bäst att bo.

 

Faktorer som påverkar breddidrotten

• Kommunens satsningar på ungdoms och motionsidrott, inkluderande jämställd idrott och stärkt integration.

• Kommunalt stöd till ungdomsidrotten vad gäller aktivitets- och anläggningsstöd.

• Tillgång till tränings- och tävlingsanläggningar.

• Särskilda satsningar på idrotten i skolorna.

• Tillgång till friluftsaktiviteter för motions- och handikappidrott och särskilda satsningar på cykeltrafik.

• Det lokala näringslivets samarbete med breddidrotten.

 

Andra analyser som vi tagit hänsyn till

• Svenskt Näringslivs analys av kommunernas företagsklimat.

• Naturvårdsverkets analys av Sveriges främsta friluftskommuner.

• Cykelfrämjandets analys av Sveriges främsta cykelkommuner.

• Tidningen Fokus analys var svenska ungdomar helst vill bo.

• Försäkringskassans och SCB:s analys av kommunernas ohälsotal.

1
Östersund
2
Linköping
3
Uppsala
4
Karlstad
5
Västerås

Östersund

1) Östersund

Har ett brett utbud av idrotts- och motionsaktiviteter, både för vardagsmotionärer och elitidrottspersoner och både för inom- och utomhusaktiviteter. Arbetar med att ständigt öka tillgängligheten av anläggning-arna genom ett omfattande tjugoårigt anläggningsprogram. Investerar i digitalisering och kommersialisering av Skidstadion. Planprocessen säkrar ytor för anläggningar och spontanaktiv iteter. Det idrottspolitiska programmet fokuserar på folkhälsofrågor, anläggningar, idrottsstrategier och stödsystem. Östersund är världsledande på forskning om vintersporter (Vintersportcentrum) men också forskning för äldremotion och för funktionshandikappade. Mycket stark elitidrottskommun utifrån sina anläggningar, forskning och boendeattraktion för internationella idrottsutövare. Genomför kontinuerligt större internationella evenemang. Placerad på fyra av de sex listorna med två förstaplatser: huvudlistan och eventlistan för mindre kommuner.

Linköping

2) Linköping

Sveriges främsta breddidrottskommun utformat i Sveriges bästa idrottspolitiska styrdokument ”Aktiv hela livet”. Programmet innehåller principer för jämställda bidragsformer, långsiktig anläggningsstrategi och en utvecklad handlingsplan för hur strategin ska genomföras. Stor satsning på att öka skolungdomars fysiska aktivitet, både under och efter skoltid. Sveriges bästa jämställdhetskommun inom idrottsområdet. Har under flera år genomfört särskilda satsningar på tjej- och damfotboll. Genomför ett fåtal större internationella idrottsevenemang men de flesta evenemangen genomförs på nationell SM-nivå. Forskning tillsammans med Linköpings universitet om hur fysisk aktivitet kan genomföras under hela livet. Linköping är en mycket bra cykelstad, har stor attraktionskraft för boende av unga samt har relativt låga ohälsotal. Placerad på tre listor, varav två förstaplatser: breddidrottslistan och jämställdhetslistan.

Uppsala

3) Uppsala

Styr idrotten genom ett mycket bra idrottspolitiskt program, ”Idrott för hela livet”, där ambitionsnivåerna inom breddidrott, elitidrott, motion för äldre och parasporter har politiskt fastställts. I programmet finns ett antal mätbara målsättningar, bl.a. för spontanaktivitetsytor och idrottsliga aktivitetsnivåer. Stark jämställhetskommun med satsningar på utbildning i värdegrunder och i skapandet av en trygg idrott. Har ett av Sveriges största idrottsgymnasier. Utvecklat ett samarbete med elitidrotten i partnerskapsprogrammet ”Elitidrott Uppsala”. Bra tillgång till idrottsanläggningar och en mycket stark och långsiktig strategi för planerade idrottshallar och allaktivitetsytor. Troligtvis Sveriges starkaste. Har ökat antalet idrottsevenemang på nationell nivå. Planerar för innebandy-VM för damer 2021 och för flera parasportevenemang. Målsättningen är att öka idrottsturismen. Uppsala är Sveriges bästa cykelstad och har en hög attraktionskraft för ungas boende. Placerad på fyra listor.

Karlstad

4) Karlstad

Har för planarbetet fastställt en ”närhetsprincip” som anger att kommuninvånarna inte ska ha längre avstånd än 500 meter till en spontanaktivitetsyta och 1.500 meter till en sporthall/idrottsplats. I planarbetet samarbetar kommunen med skolorganisationen där varje nybyggd skola får en fullstor idrottshall samt ytor för fysisk aktivitet på skolgården. Arbetar med en tioårig anläggningsplan för att öka nyttjandegraden på idrottshallar och skolor. Det idrottspolitiska programmet, ”Idrott för alla 2.0”, är idag mer övergripande och mindre detaljreglerat och hanterar utvecklingsfrågor och målsättningar om jämställdhet, fördelning av träningstider, hur antalet ungdomar ska öka inom föreningslivet och inom egenorganiserade verksamheter samt utvecklingen av idrottsevenemang. Bra förutsättningar för träningsanläggningar inom de flesta idrotter. Kommer att genomföra en satsning på 800 mkr på en inom/utomhusarena samt en inomhus friidrottshall på Sannafältet. Starkt stöd till elitidrotten samt till de största idrottsevenemangen, t.ex. Rally Sweden. Bra cykelstad och stark attraktionskraft för ungas boende. Placerad på tre listor.

Västerås

5) Västerås

Prioriterar allaktivitetsytor i tätorter och på landsbygd. Har utformat tre modeller för byggande av dessa aktivitetsytor, beroende på ambitionsnivå. Mycket bra tillgång till idrottsanläggningar för inom- och utomhusaktiviteter. Har under 2019 öppnat ett större badhus. Stark framtida anläggningsstrategi: utomhuspool vid det nya badhuset (2020); innebandyarena (2020); utomhusanläggning friidrott (2022) samt en inomhusanläggning för skate, parkour och boule. Arbetar aktivt med att stärka de fysiska aktiviteterna inom utbildningsområdet. Stark elitidrottskommun, både i lagsporter och individuellt. Genomför idrottsevenemang främst på nationell nivå. Forskar tillsammans med Mälardalens Högskola om rörelseaktiviteter inom utbildningsorganisationen. Placerad på tre listor.

Annons

Ads

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Sport & Affärer utges av Ide´Media. Telefon: 0176 – 22 83 50 Mobil: 070-73 03 521 E-post: kontakt@sportaffarer.se
Sidan skapad av Yelles Webbyrå