Sport och Affärer

Startsidan

Aktuella länkar

Annonsera/Utgivningsplan

Artiklar

Evenemangsenkäten

Fotbollsbörsen

Idrott och mångfald

Idrottens finansiering

Idrottens konsulter

Idrottsevenemang

Idrottsklubbarnas varumärken

Karins krönika

Kommunrankingen

Nyhetsarkiv

Om oss

Ordlistan

Platsannonser

Podcast

Prenumerera

Professionell Idrott

På gång

Redaktionens tips

Skatteregler

SM i sponsring

Speakers corner

Sponsringsläget i förbunden

Sponsringsskolan

Stefans krönikor

Studentuppsatser

Tidningsarkiv

Tittartoppen

Unos krönikor

Utbildningar

Witt's Hits

Årssummeringen

MÅNADENS DEBATTÖR

Barn är inte buller – vi måste tänka större

"När det gäller idrotten, som så många andra gemensamma samhällsintressen, är frågan vad som blir bäst för så många som möjligt. Det går inte att förneka att föreningslivet gör en obetalbar samhällsnytta för våra barn och ungdomars hälsa och utveckling. Borde då inte idrottsplatser och möjlighet för spontanidrott och rörelse vara en självklar del i planeringen när bostadsområden planeras och byggs?" Det säger Liv Sahlberg i januari månads debattinlägg. Liv är klubbchef för Boo FF.

Klicka här för debattinlägget >

IDROTTSEVENEMANG
 • La Liga
  Fotboll - visas på C More
  Spanien, 12/9 - 23/5
 • Bundesliga
  Fotboll - visas på Viaplay
  Tyskland, 18/9 - 22/5
 • Serie A
  Fotboll - visas på TV4/Cmore
  Italien, 19/9 - 23/5
 • SM-final basket, dam och herr
  Basket - bäst av fem matcher
  Klicka på SM-final basket, dam och herr för länk till spelschema, 4-17/5
 • Handboll, SM-final herrar och damer
  Handboll - bäst av 5 matcher
  Klicka på Handboll, SM-final herrar och damer för länk till spelschema, 8-27/5

Rand

MÅNADENS ARENA Klicka här»

VI FÖLJER


Centrum för idrottsevenemang

- Erbjuder ekonomiskt stöd för bid och utbildningar för att underlätta arrangerandet av internationella idrottsevenemang i Sverige

Dagens industri
- Sveriges ledande affärstidning

Den Osynliga Handen

- Intressant blog om fotboll & affärer som sedan ett antal år drivs av Kristof Vogel.

Fairpay
- Stiftelse som verkar för ökad jämställdhet inom idrotten.
 

Girls in Sport
- Ideell organisation för ökad jämställdhet.

Idrottsforum.org
- Nordiskt forum för idrottsvetenskap

Idrottsplats.se

- Svenska idrottsplatser dokumenterade med foto och fakta av Mats Tallkvist


Riksidrottsförbundet
- Rf:s hemsida med information om och för landets föreningar och specialidrottsförbund 

  

Sveriges Olympiska Kommitté
- SOK:s hemsida med nyheter och OS historia


Tidningen Fokus

- Djupdykande, ständigt utmanande och med en stark journalistisk integritet

Tv.nu
- Komplett guide över sportsändningar i Svenska tv-kanaler

 


Se även under fliken Aktuella länkar

RSS

Prenumerera via RSS

Rand

Idrottsanläggningens samhällsroll

 Sport & Affärer medverkade i samband med Finnkampshelgen under ett seminarium, arrangerat av Svenska Friidrottsförbundet som behandlade anläggningsfrågor främst inom friidrotten. Deltog gjorde ett antal kommuner och klubbrepresentanter. Moderator var Johan Storåkers, styrelseledamot i Svenska Friidrottsförbundet och ordförande i dess anläggningskommitté. Johan arbetar dagligen som kommunalråd med kultur- och fritidsinriktning i Sundbybergs Stad.

 
Johan Storåkers inledde med att redogöra något kring anläggningspolitik relaterat till friidrott och han menade att det både ser bra och dåligt ut.
- Runt framgångsvågen kring OS i Atén 2004 så hörde många internationella journalister av sig till mig. Bland annat hade jag besök från BBC.
- De frågade hur jag kunde förklara vårt s.k. friidrottsunder. Det fanns inga givna svar men det är ingen hemlighet att våra hallar varit bidragande då de gett oss möjlighet att utöva friidrott året runt. Vi har haft en bättre status än till exempel vårt grannland Norge. Snart invigs hallen i Gävle(Gavlehovsvallen). Hallen i Sollentuna invigdes 2016 efter ett planeringsarbete som pågått sedan slutet av 80-talet. En hall som bygger på regionalt samnyttjande mellan fler kommuner. En väldigt fin hall har också tillkommit i Uppsala(IFU-arena).
 - Vi kämpar för en hall i västra Stockholm(Bällsta) vilket utlovades under valrörelsen 2014 av idrottsborgarrådet Emilia Bjuggren. Jag brukar säga att jag tror inte på hallprojekten förrän jag ser dem.
Johan Storåkers framhöll att anläggningar kräver långa processer. Han använde en friidrottsterm för att beskriva dem. ”Anläggningspolitik är som ett ultramatrathonlopp.  Det gäller att vara uthållig”. Han nämnde också att de här frågorna är så pass viktiga för samhället att vi måste jobba över partigränserna. Sen, menade Johan, får man inte glömma behovet av underhåll. Det är inte bara att bygga en hall eller en idrottsplats och sedan försaka driften.
  Ganska ofta har inriktningen varit stora anläggningar men tendensen är också att det börjar byggas mindre hallar och spontanidrottsplatser. Storåkers lyfte här fram Friplassen i Vallatorp i Täby(med norsk förebild) som ett bra exempel. Dock är inte exemplen i övrigt så många och förbundet vill verka för en bättre tillgänglighet.
-Skolidrottsplatser som kan nyttjas även efter skolan är mycket värdefulla men har blivit färre betonade Johan. Vi måste sänka trösklarna till deltagande. Här är idrotter som fotboll och basket mer framgångsrika.

”Idrottsanläggningarna måste tidigare in i stadsbyggnadsprocessen”.
Ökad urbanisering och snabbväxande städer glömmer ofta bort att planera in idrottsplatsen från början. Ett negativt exempel är området där Friidrottsförbundet har sitt kansli, Hammarby Sjöstad och där anläggningsmötet gick. Man planerade för äldre människor och hade inte förväntat sig att mängder av barnfamiljer flyttade in.

- När idrottsytor planeras måste samarbete med andra idrotter ske för maximal samhällsnytta. Ett exempel är den multihall i Södertälje som just beslutats som ska delas mellan gymnastik och friidrott. När det gäller utomhusanläggningar kan vi konstatera att konstgräs inte är ett idealiskt underlag för våra kastgrenar och gäller det naturgräs måste samverkan ske med fotbollen. Men framförallt vill vi inom friidrotten lyfta fram våra önskemål utan att bli överkörda av andra idrotter.

Johan Storåkers betonade att anläggningsfrågan är en av friidrottens absoluta ödesfrågor och en stor utmaning. Förbundets ideelIt arbetande förtroendevalda har att bearbeta 290 kommuner och organisationen är inte så stor. Utöver Friidrottsförbundets anläggningskommitte´ som bistår med teknisk rådgivning och opinionsbildning, fungerar även RF och SKL som bollplank och kompetens med bland andra Nils-Olof Zethrin.

-  Valet 2018 blir ett tillfälle att pressa både nationella- och framförallt kommunpolitiker att stå för deras löften, och här vill förbundet vara med som pådrivare, avslutade Johan Storåkers den första delen av seminariet.

Sedan var det dags för Andreas Puskas att ta till orda, till vardags verksam i arkitektfirman 3P arkitektur AB i Västerås. Han är även ny i Svenska Friidrottsförbundets anläggningskommitte'.

 Ett av affärsområdena i bolaget är Idrott & Fritid där man erbjuder kompetens från planeringsstadiet till genomförandet av nya idrottsanläggningar, både inom- och utomhus. 

Andreas:
- De lokala idrottsplatserna har under en lång tid knuffats tillbaka men nu tror jag att ett trendbrott är på gång. Politikerna börjar få upp ögonen .
Samhället har sedan 80-talet investerat i större arenor men nu börjar man inse värdet av anläggningar närmare människan. Tillgängligheten är viktig. Nyligen hade jag till exempel besök från Svenska Ishockeyförbundet som jobbar för fler isytor i lokalsamhället.
- Det här jobbet pågår nu i flera specialidrottsförbund. Jag har kontakt med både RF, SKL och forskare som alla verkar eniga om att idrottsplatsen har en unik roll i samhället.
- Friidrotten kräver inte så mycket av dyr utrustning. Den förbättrar folkhälsan och skapar samhörighet. Men det råder brist på idrottsytor. Ett argument är att samverka med andra idrotter för att få till stånd nya anläggningar och detta ställer vissa krav på samordning av nyttjandet. Ytan ska i vissa fall användas både av skola och allmänhet samt av bredd- och elitidrott.

Svenskarna - ett stillasittande folk
- En mycket viktig nöt att knäcka är att Sverige enligt aktuell forskning är det mest stillasittande folket i Europa. Konkurrensen om tiden är idag stor med datorer, tv, läsplattor och spel. Vi själva och våra barn måste komma ut till aktivitetsytor för spontanidrott och föreningsliv och dessa ytor måste vara tillräckligt attraktiva i konkurrensen för att locka dit folk.  En fungerande idrottsplats är en viktig mötesplats för alla oavsett ålder, bakgrund eller kön. Nya anläggningar är helt enkelt en samhällsfråga, från skolidrottande till breddidrott ur vilken den framtida eliten föds. Just upptagningsmöjligheten ska inte förringas. Andreas delade in anläggningar i näridrottsplatser, skolidrottsplatser, utomhusanläggningar och inomhusanläggningar. Han berättade att det just nu uppförs ca sju utomhusanläggningar i landet. En utmaning vid planerandet av friidrottsplatser är möjligheterna att utöva kastgrenar. Vissa gånger planeras det för separata kastytor då huvudytan inte alltid är preparerad för att tåla slägg- och spjutnedslag. När det gäller inomhusanläggningar uppskattade han att det idag finns ett 25-tal fullstora friidrottshallar med 200-meters banor. De flesta bra.
De nya hallar som byggs ska vara inbjudande att vistas i med bra material, ljus, luft och akustik. Han lyfte fram IFU Arena i Uppsala som ett bra exempel. Med de nya hallarna planeras det även ofta parallellt för nya utomhusbanor.
  Andreas betonade att investeringen, driften och  verksamheten måste gå hand i hand vid planerandet av nya friidrottsanläggningar.
I till exempel Kungsängen och Spånga finns anläggningar men alltför få användare. I Spångas fall var inte Stockholms Friidrottsförbund rådfrågat vid placeringen. På frågan om inte skolorna använder anläggningarna fanns inget tydligt svar annat än att förbundet jobbar mot full nyttjandegrad.

Inspirationsmoduler i närområdet
  Som arkitekt tror Andreas Puskas att kommunerna skulle vinna på mindre och mer kompakta anläggningsmoduler av kostnads- men även utrymmeskäl . Moduler som skulle fungera som inspirationsytor för att locka fler till idrottande och placeras mitt i bostadområdet. Moduler ska finnas färdiga i olika storlekar som kan anpassas efter behov runt om i landet. En av skisserna han visade var som exempel 45 x 45 meter med multifunktion mellan olika idrotter, bollplan, klätterväggar och allvädersbanor, yta för basket på sommaren och isyta på vintern. Denna idrottsplats i närområdet skulle mycket väl kunna användas både av skolan, allmänheten och av den organiserade idrotten. Här ska finnas ett förråd med material som en person på plats bör ansvara för, det ska finnas god belysning och råda god säkerhet. Kostnaden beror på storlek men den nämnda modellen skulle kosta ca 10 MKR.
  Efter vår fråga berättade Andreas att hans bolag producerar sådana här moduler i fyra olika storlekar och utföranden.

Andreas Puskas slutsatser i anläggningsfrågan inom idrott/friidrott:
1) Vi måste studera och förstå förutsättningarna innan vi gör en investering. Fråga ett som borde ställas är vilka brukarna är.
2) Vi måste vårda och underhålla de anläggningar vi har på ett vettigt sätt. Det brister nog litet här och där.

3) Friidrotten måste vara en del av de näridrottsplatser som byggs då friidrotten är en bas för all idrott.

4) Skapa plats för när/spontanidrott med komprimerade moduler
5) Gör idrotten mer tillgänglig för allmänheten och breddidrott


  Rickard Bryborn 
är anläggningsexpert och den i Friidrottsförbundets anläggningskommitté som ofta får frågor av typen ”Vad ställs det för krav på anläggningen för att få arrangera ett ungdoms-sm”. Frågor som kommer från bland annat kommuner runt om i landet. Rickard behärskar till fullo de tekniska regelverken kring friidrottsanläggningar.  Rickard kom i sin dragning även in på den klassning av anläggningar som krävs för att få arrangera tävlingar(OS, VM, EM, SM etc) och de konsultarvoden som krävs för en sån certifiering(40-60.000:-). Han talade sedan om att kommuner i allt högre grad önskar sig flexibla anläggningar för samutnyttjande. För friidrotten sade han att det inomhus funkar bra med samverkan tex mellan innebandy och friidrott men att det är direkt olämpligt att samköra med fotboll. Han kom in på rent tekniska frågor som material, mått och beläggningar. Valet av beläggning är en utmaning om underlaget ska samnyttjas av flera olika sporter. Han berättade att utomhus har man försökt med kylslingor under löparbanorna för skridskoåkning. Men så fort det blir blidväder har skridskorna sjunkit ner i gummibeläggningen och förstört den. Likadant är det med rullskidor och rullskridskor som skapar för stort punkttryck. - Om man planerar för en friidrottsanläggning utomhus måste även hänsyn tas till vind och solförhållanden.


Avrundning – driftsförhållanden
Johan Storåkers berättade att det vanligaste i friidrottssverige är att kommunerna sköter anläggningarna. Men det finns exempel på föreningar som handhar driften. Friidrottens hus i i Göteborg sköts av distriktet, Göteborgs Friidrottsförbund. Anläggningen har byggts och finansierats med Göteborgsvarvspengar och används av drygt  55 friidrottsföreningar. I Gävle driver Gefle IF utomhusanläggningen. Hässelby IP drivs av alliansföreningen Hässelby SK där friidrotten ingår.
Sen drivs vissa hallar av kommunen och föreningen tillsammans. En annan kombination är exemplet Sätrahallen som drivs av Stockholms Friidrottsförbund tillsammans med Stockholms Stad. Förbundet sköter det vardagliga som scheman, träningskort, vaktmästare. Men vid större investeringar sker samarbete med staden. En fördel med föreningsdrift är att man har makten över anläggningen och därmed kan påverka utformning, tidsfördelning etc. En annan fördel är att ett gemensamt engagemang, en stolthet kan skapas. Dock finns risken att driften kan sluka väldigt mycket tid och ekonomiska resurser av föreningen.  Väsentligt är att föreningen gör upp en seriös kalkyl och har en  bra relation till hemkommunen, avslutade Johan Storåkers, Friidrottsförbundets anläggningseminarium.

 

Datum: 2017-09-11

Rand

Kommentera gärna artikeln »

Rand

Annons

Ads

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Sport & Affärer utges av Ide´Media. Telefon: 0176 – 22 83 50 Mobil: 070-73 03 521 E-post: kontakt@sportaffarer.se
Sidan skapad av Yelles Webbyrå