Sport och Affärer

Startsidan

Aktuella länkar

Annonsera/Utgivningsplan

Artiklar

Evenemangsenkäten

Fotbollsbörsen

Idrott och mångfald

Idrottens finansiering

Idrottens konsulter

Idrottsevenemang

Idrottsklubbarnas varumärken

Karins krönika

Kommunrankingen

Nyhetsarkiv

Om oss

Ordlistan

Platsannonser

Podcast

Prenumerera

Professionell Idrott

På gång

Redaktionens tips

Skatteregler

SM i sponsring

Speakers corner

Sponsringsläget i förbunden

Sponsringsskolan

Stefans krönikor

Studentuppsatser

Tidningsarkiv

Tittartoppen

Unos krönikor

Utbildningar

Witt's Hits

Årssummeringen

MÅNADENS DEBATTÖR

Vilka gynnas av stegrande arenakrav

"Vem ska investera och vem ska betala? I den bästa av världar så lever den kommersiella elitidrotten på egen kraft och den offentliga verksamheten är inriktad på folkhälsoperspektivet. För oss som bor på landsbygden är detta inte så enkelt". Det säger Anna Hed i november månads debattinlägg. Anna är kommunstyrelsens ordförande i Mora kommun.

Klicka här för debattinlägget >

IDROTTSEVENEMANG

Rand

MÅNADENS ARENA Klicka här»

VI FÖLJER


Centrum för idrottsevenemang

- Erbjuder ekonomiskt stöd för bid och utbildningar för att underlätta arrangerandet av internationella idrottsevenemang i Sverige

Dagens industri
- Sveriges ledande affärstidning

Den Osynliga Handen

- Intressant blog om fotboll & affärer som sedan ett antal år drivs av Kristof Vogel.

Fairpay
- Stiftelse som verkar för ökad jämställdhet inom idrotten.
 

Girls in Sport
- Ideell organisation för ökad jämställdhet.

Idrottsforum.org
- Nordiskt forum för idrottsvetenskap

Idrottsplats.se

- Svenska idrottsplatser dokumenterade med foto och fakta av Mats Tallkvist


Riksidrottsförbundet
- Rf:s hemsida med information om och för landets föreningar och specialidrottsförbund 

  

Sveriges Olympiska Kommitté
- SOK:s hemsida med nyheter och OS historia


Tidningen Fokus

- Djupdykande, ständigt utmanande och med en stark journalistisk integritet

Tv.nu
- Komplett guide över sportsändningar i Svenska tv-kanaler

 


Se även under fliken Aktuella länkar

RSS

Prenumerera via RSS

Rand

10 goda råd för rättighetsinnehavare inom idrotten

Sport & Affärer får ofta frågor kring hur man kan bli bättre på att locka sponsorer till verksamheten. Vi har därför tagit de erfarna sponsorkonsulterna Leeman & Af Klercker till hjälp för att ställa samman 10 goda råd för hur rättighets- innehavare (idrottsförbund, klubbar eller enskilda idrottsutövare) kan förädla sina kommersiella samarbeten med företag.

1. Nulägesanalys

 

Var står ni idag? Finns det befintliga avtal, och vilka rättigheter omfattar detta? Hur ser era idrottsliga meriter ut, och vilka målsättningar har ni? Försök att lägga fokus på det som gör er unika ur ett kommersiellt perspektiv. Alla föreningar kan erbjuda exponering på dräkter exempelvis, så  försök att sticka ut gentemot alla andra.

2. Kärnvärden

 

Enklast beskrivet som det som ni verkligen erbjuder. Kärnvärden är det som er förening och idrott står för, och som skall betonas i rättighetsanalysen och försäljningspresentationen. Kärnvärdena skall uppfylla två grundkrav: de skall vara kommersiella och vara unika. För exempelvis motorsport så är två kärnvärden fart ochprecision, vilket företag lätt kan associera sig till. Vilket företag vill inte uppfattas som snabba och noggranna? För ridsporten kan kärnvärden vara att tävling sker på lika villkor mellan män och kvinnor, vilket företag med ambitioner att uppfattas som jämlika kan knyta sig till. Försök lista upp till sex olika kärnvärden.

3. Rättighetsanalys

 

Vilka rättigheter kan ni disponera, och vilka begränsningar finns det? Finns det rättigheter som ni inte tänkt på men som skulle vara attraktiva för företag? Använd gärna andra som lyckats attrahera sponsorer som föredömen. Vad gjorde de som var framgångsrikt? Försök vara kreativa, eftersom det gör resten av processen enklare. Ett tips är att dela in rättigheterna i fyra delar: Exponering (hur syns sponsorn ?); Relationer (Hur kan era rättigheter användas för företagens affärsrelationer?); Image (Hur påverkar sponsringen företagets image?) samt mediarättigheter (Kommer sponsorn att synas i massmedia och i så fall hur?). Rättigheterna skall givetvis spegla kärnvärdena i största möjliga mån.

4. Sponsorstruktur och värdering

 

Utifrån rättighetsanalysen skall ni sedan skapa en struktur för de kommande och/eller de nuvarande sponsorerna. I vilken relation skall de stå till varandra, och vilka rättigheter skall varje kategori erbjudas? En sponsorstruktur brukar traditionellt innehålla 3 till 5 nivåer. Försök skapa en struktur som ger tydliga skillnader mellan olika typer av sponsorer, men där varje kategori uppfattas som prisvärd och attraktiv. En sponsor får aldrig tillåtas att ”plocka russinen ur kakan”, d v s köpa de mest attraktiva rättigheterna så att det som finns kvar knappt går att sälja.

När det gäller värderingen, så försök att inte utgå från hur mycket pengar som behövs. Företagen värderar oftast utifrån vad alternativkostnaden är, d v s vad skulle motsvarande satsning kosta genom annan kommunikation. Vid  värdering gäller det mer än någonsin att försöka tänka sig in i köparens situation, och att prissätta sina rättigheter därefter.

5. Typ av sponsor

 

Det är ofta värt att fundera över vilken sorts sponsorer som man önskar. Erbjudanden kan skräddarsys för speciella företag eller branscher. Det kan skapas grupper av företag med
liknande kundstrukturer eller andra gemensamma intressen. Det är alltid enklast att attrahera företag i närområdet, så försök särskilja mellan nationella och lokala rättigheter. 

Barter, d v s betalning från företag med varor och/eller tjänster kan vara enklare att få till, men det bör vara barter som har betydelse för budgeten och/eller verksamheten. En barter med 20 kilo skruv är exempelvis ganska meningslös för de flesta simklubbar. 

6. Försäljningspresentation

 

Dags att skapa försäljningsmaterialet. Vi förordar att detta skapas i de standardprogram som finns i de flesta datorer. På det sättet kan innehållet hållas aktuellt, presentationerna kan skräddarsys till speciella företag och kostnaderna hålls på  en rimlig nivå. Vår erfarenhet är att tryckta presentationer inte medför en fördel i kontaktarbetet och dessutom snabbt blir inaktuella. Eftersom även presentationerna bör visa att klubben/organisationen är unik, så kan det vara värt att ta hjälp i den grafiska uppbyggnaden av presentationen och i formulering av text.

7. Försäljningsplan

 

 

En stor del av all försäljning strandar på att någon måste ta sig tiden att bearbeta företagen, och att denne någon inte tar sig tid eller har tillräcklig vana av försäljning. Fundera noggrant igenom vem som skall kontakta företag och hur det skall gå till. Här följer tre korta råd:

1. Använd telefon –  inte för att komma till avslut, utan för att komma till möte.

2. Använd inte massutskick via mail, eller mail för en första kontakt. Det spar visserligen tid, men ger väldigt dålig respons.

3. Var lyhörd mot företagens egna behov. Försök att lyssna in hur ert erbjudande kan anpassas för att passa just det företag ni kontaktar.

8. Tidsplan

 

För att kunna följa upp vilka kontakter som gjorts, och vilka resultat som nåtts, så måste det ställas upp en tidsplan. Det kan exempelvis vara en god idé  att säga att man skall ha ringt 10 företag per vecka under tre månaders tid, eller att man skall ha genomfört minst 20 möten på två  månader. Försök att inte vara alltför stor tidsoptimist. Sponsrings-försäljning tar tid, och bara att få tag på rätt person kanibland vara oerhört omständigt. Generellt brukar man säga att 10 samtal leder till 1 möte, och att 10 möten leder till 1 avslut. Genom de processer vi beskrivit ovan kan denna dystra statistik förbättras avsevärt.

9. Förhandlingar och möten

 

Vid möten och förhandlingar skall målet vara att komma till ett avslut eller överenskommelse om samarbete. Försök att bygga förtroende, försök att vara lyhörd och försök att koncentrera er presentation på det som har betydelse för företagets situation. Försök att lyfta fram kärnvärdena –  det unika i ert erbjudande – och hur väl det passar för det företag ni besöker. Kom dessutom ihåg att komma till avslut. Försök att fråga när ni kan få ett besked, eller hur ni kan förändra erbjudandet så att företaget kan säga ja. Försök dessutom i mesta möjliga mån att stå fast vid er struktur, era sponsorpaket och er prislapp. Det stärker trovärdigheten.

10. Avtal

 

Avtal är juridiska dokument, vilket kan skrämma många. Samtidigt är det otroligt viktigt att skriva ner vad man är överens om, vilket gör framtida tolkningar av vad man egentligen var överens om mycket enklare. Vår rekommendation är at ta fram en avtalsmall, där delar av avtalet ändras beroende på  vad olika sponsorer köpt och skall betala. Att föreningen själv står för utformningen av avtalet är en fördel, eftersom man då har kontroll på vad som egentligen utlovats och vad som händer om det blir problem. En form av tolkningsföreträde, helt enkelt. Det spar dessutom tid för såväl sponsor som rättighetsinnehavare.

rand

Vår intention är att inom en snar framtid kunna erbjuda
ytterligare fördjupning i ämnet här på sajten.

Annons

Ads

Sport & Affärer utges av Ide´Media. Telefon: 0176 – 22 83 50 Mobil: 070-73 03 521 E-post: kontakt@sportaffarer.se
Sidan skapad av Yelles Webbyrå