Sport och Affärer

Senaste nytt söndag 24/9:

Senaste nytt

Witts Hits September uppe nu!     •     WITTS HITS AUGUSTI UPPE NU!     •     Witts Hits Juli Uppe Nu!!     •    

Startsidan

Aktuella länkar

Annonsera/Utgivningsplan

Artiklar

Evenemangsenkäten

Fotbollsbörsen

Idrott och mångfald

Idrottens finansiering

Idrottens konsulter

Idrottsevenemang

Idrottsklubbarnas varumärken

Kommunrankingen

Nyhetsarkiv

Om oss

Ordlistan

Platsannonser

Podcast

Prenumerera

Professionell Idrott

På gång

Redaktionens tips

Skatteregler

SM i klubbekonomi

SM i sponsring

Speakers corner

Sponsringsläget i förbunden

Sponsringsskolan

Studentuppsatser

Tidningsarkiv

Tittartoppen

Unos krönikor

Utbildningar

Witt's Hits

Årssummeringen

MÅNADENS DEBATTÖR

Kris i Stockholmshockeyn eller?

"Tyvärr ser vi också att det finns elitföreningar ute i landet som lockar till sig våra spelare även innan gymnasieåldern vilket innebär att vi har ungdomar som flyttar så långt som 50 mil hemifrån, med allt vad det innebär, innan de ens avslutat grundskolan." Det säger Mathias Tegnér(bilden) och Carina Oddsberg i maj månads debattinlägg. Mathias är ordförande och Carina kanslichef för Stockholms Ishockeyförbund.

Klicka här för debattinlägget >

IDROTTSEVENEMANG
 • Speedway GP
  Motor
  Flera länder/orter, 29/4 - 30/9
 • Handbollsligan 23/24
  Handboll
  Klicka på Handbollsligan för länk till spelschema, 8/9 - 21/3
 • VM i brottning
  Brottning
  Belgrad, 16-24/9
 • SHL 23/24
  Ishockey - visas på C More Hockey
  Klicka på SHL för länk till spelschema, 18/9 - 10/3
 • Basketligan Herr 23/24
  Basket
  Klicka på Basketligan Herr för länk till spelschema, 22/9 - 16/3

Rand

MÅNADENS ARENA Klicka här»

VI FÖLJER


Centrum för idrottsevenemang

- Erbjuder ekonomiskt stöd för bid och utbildningar för att underlätta arrangerandet av internationella idrottsevenemang i Sverige

Dagens industri
- Sveriges ledande affärstidning

Den Osynliga Handen

- Intressant blog om fotboll & affärer som sedan ett antal år drivs av Kristof Vogel.

Fairpay
- Stiftelse som verkar för ökad jämställdhet inom idrotten.
 

Girls in Sport
- Ideell organisation för ökad jämställdhet.

Idrottsforum.org
- Nordiskt forum för idrottsvetenskap

Idrottsplats.se

- Svenska idrottsplatser dokumenterade med foto och fakta av Mats Tallkvist


Riksidrottsförbundet
- Rf:s hemsida med information om och för landets föreningar och specialidrottsförbund 

  

Sveriges Olympiska Kommitté
- SOK:s hemsida med nyheter och OS historia


Tidningen Fokus

- Djupdykande, ständigt utmanande och med en stark journalistisk integritet

Tv.nu
- Komplett guide över sportsändningar i Svenska tv-kanaler

 


Se även under fliken Aktuella länkar

RSS

Prenumerera via RSS

Rand

10 goda råd för Sponsorer (rättighetsköpare) inom idrotten:

Sport & Affärer ombes ofta att behandla frågor kring hur sponsorverksamheten hos företagen kan bli mer effektiv och professionell. Vi har därför tagit den erfarna sponsorkonsulten Leeman & Af Klercker till hjälp för att ställa samman 10 goda råd för hur ett företag kan arbeta för att öka värdet av kommersiella samarbeten med rättighetsinnehavare (idrottsförbund , klubbar och enskilda idrottsmän).

1. Målsättning och budget

 

Målsättningen med sponsring skiljer sig i vissa delar från målsättningen med traditionell kommunikation. Bland dessa skillnader kan nämnas att företaget ofta saknar full kontroll över vad som kommuniceras och hur det görs. Sponsring når dessutom bredare med avsikt på bland annat målgrupper, geografisk spridning och tid än traditionell kommunikation. Det är därför viktigt att redan i målsättningen försöka snäva in dessa faktorer så att företaget inte ”eldar för kråkorna” i alltför hög grad. Mätbara målsättningar är alltid att föredra.

Att budgetera för sponsring specifikt, och att inte låta sponsringen bli avhängigt av andra kommunikationsinsatser, är också av stor vikt. Tänk på att redan i detta arbete budgetera dels för rättighetsköp, dels för aktivering av sponsringen.

2. Strategi

 

En sponsringsstrategi skall i möjligaste mån följa de riktlinjer som anges i marknadsstrategi och kommunikationsstrategi, men särskild vikt bör läggas vid att sponsring generellt sett är mer långsiktigt än andra kommunikativa metoder. Strategin bör behandla målgrupper, önskvärd image och behovet av aktivering. Företagets kärnvärden bör tydligt anges, för att utvärdering mot tänkbara projekt skall kunna ske. Dessutom bör möjligheter till utvärdering av insatserna belysas. Strategin skall i möjligaste mån avgränsa vad företaget skall göra, hur det skall göras, varför det skall göras och vilka effekter som skall uppnås. Tänk på att sponsring skiljer sig från traditionell kommunikation i och med att den talar till hjärtat mer än hjärnan. Använd de emotionella möjligheter som erbjuds.

3. Policy/Riktlinjer

 

Företagets sponsringspolicy eller dess riktlinjer kring sponsring kan ses som en förenklad och mer publik bild av strategin. Den skall dels vara ett instrument för utvärdering av möjliga projekt, dels ett verktyg för att skräddarsy projekt efter företagets behov. En koppling mellan objektets och företagets kärnvärden skall underlättas av riktlinjerna. Det är också en fördel om policyn kan nämna områden där företaget inte engagerar sig. Hela eller delar av policyn kan med fördel läggas ut på företagets hemsida, vilket tydliggör ambitionerna med sponsring.

4. Nulägesanalys

 

 

En nulägesanalys skall dels ske utifrån företagets egna situation, dels efter marknadens möjligheter. Företagets egna situation kan omfatta andra kommunikativa kampanjer och ambitioner, befintliga avtal, geografiska hänsyn och allmänna affärsmässiga målsättningar.


Marknadens möjligheter kan ange vilka områden som kan vara lämpligt att engagera sig i, vad konkurrenterna sponsrar, vad målgruppen uppskattar och profilen på olika tänkbara objekt. Betänk att det inte går att uppnå en total samstämmighet mellan företagets kärnvärden och de olika objektens kärnvärden.

5. Aktiveringsplan

 

En generell grundregel som fortfarande tål att upprepas är att aktiveringen av ett projekt bör minst kosta lika mycket som rättigheten i sig kostar att köpa. Aktiveringen är enkelt uttryckt det som ger företaget en identitet i sin sponsring, och en långsiktig effekt av sponsringen.

När det gäller aktivering, så rekommenderar vi att man tar fram en generell aktiveringsplan, där företagets engagemang i olika rättigheter betonas och specificeras. Sedan kan aktiveringens mer kreativa del – den aktivering som skall göras för ett specifikt projekt – vara en del av projektplaneringen nedan.


Aktiveringen skall syfta till att förstärka de kärnvärden som företaget vill betona med sin sponsring, och som rättighetsinnehavaren erbjuder.

6. Kontakt och utvärdering

 

I detta skede bör företaget ha en relativt god bild av vad som generellt kan sponsras. Nu gäller det att bli mer specifik. Tag gärna själv kontakt med rättighetsinnehavare för att utvärdera deras sponsringsmöjligheter, och ställ sedan ett utvalt antal projekt mot varandra genom att värdera dem mot strategin/policyn.

I allmänhet rekommenderar vi företag att sikta på få men större åtaganden, eftersom aktiveringen av projekten tar tid och kraft från den egna organisationen. Dessutom ger många mindre åtaganden ofta en splittrad bild av företaget.

Även om de flesta rättighetsinnehavare erbjuder olika paket med rättigheter, försök skräddarsy sponsringen så att de önskvärda rättigheterna och möjligheterna betonas. Detta är oftast både lättare och mer effektivt än att pruta på priset.

7. Projektplanering

 

Generellt sett så bör ambitionen vara att förlänga effekterna av en sponsring i tid, samt att skapa en unik position gentemot konkurrenter och andra sponsorer. Specifika aktiveringsplaner för projekten är A och O. Basera dessa på de resurser som företaget kan förfoga över, samt de kreativa krafter som finns knutna till verksamheten. Se till att avdela personal, samt informera tydligt om företagets mål med sponsringsprojektet.

Tyvärr lägger alltför få företag tid och kraft på detta viktiga område, och projekten kan inte utnyttjas till sin fulla potential. Försök finna sätt att använda alla de kanaler mot målgrupperna som företaget förfogar över.

Glöm heller inte att sätta upp tydliga målsättningar med projektet, så att en effektiv utvärdering kan ske. Basera dessa målsättningar på de generella målsättningar för sponsringsarbetet som ställts upp tidigare.

8. Genomförande

 

Ett lyckat genomförande är frukten av en väl genomförd planering. Tänk på att genomförandefasen ofta är personalkrävande, och att oväntade händelser är vanliga. Planera för det oväntade, så sker dessa händelser mer sällan.

Försök få företagsledningen engagemang, eftersom det skapar positiva interna och externa effekter av sponsringen. Använd gärna extern expertis, för att säkerställa ett professionellt genomförande.  

9. Utvärdering

 

Att genomföra en utvärdering gentemot de målsättningar som ställts upp för projektet är enda sättet att veta om satsningen var lyckad. Utvärdering är ofta en kombination av kvantitativa data (Ex. hur mycket mediatid fick vi) och kvalitativa data (Ex. vad tyckte våra kunder på plats). Det kan inte nog betonas att de mätningar som genomförs skall syfta till att besvara frågan om målsättningarna uppfylldes, och i så fall varför/varför inte.

10. Justeringar i policy, projektplaner och genomförande

 

Baserat på den genomförda utvärderingen, så behöver säkerligen såväl projektplanering som genomförandet justeras. I vissa fall kan till och med målsättningen med projektet behöva omvärderas. Se bara till att inte basera justeringarna på enskilda personers subjektiva åsikter.

Oavsett utvärderingarnas resultat, så bör aktiveringen ses över årligen, för att överträffa målgruppens förväntningar – oavsett om den är på plats eller nås av aktiveringen på annat sätt.

rand

Vår intention är att inom en snar framtid kunna erbjuda
ytterligare fördjupning i ämnet här på sajten.

Annons

Ads

Sport & Affärer utges av Ide´Media. Telefon: 0176 – 22 83 50 Mobil: 070-73 03 521 E-post: kontakt@sportaffarer.se
Sidan skapad av Yelles Webbyrå