Sport och Affärer

Startsidan

Aktuella länkar

Annonsera/Utgivningsplan

Artiklar

Evenemangsenkäten

Fotbollsbörsen

Idrott och mångfald

Idrottens finansiering

Idrottens konsulter

Idrottsevenemang

Idrottsklubbarnas varumärken

Karins krönika

Kommunrankingen

Nyhetsarkiv

Om oss

Ordlistan

Platsannonser

Podcast

Prenumerera

Professionell Idrott

På gång

Redaktionens tips

Skatteregler

SM i sponsring

Speakers corner

Sponsringsläget i förbunden

Sponsringsskolan

Stefans krönikor

Studentuppsatser

Tidningsarkiv

Tittartoppen

Unos krönikor

Utbildningar

Witt's Hits

Årssummeringen

MÅNADENS DEBATTÖR

Barn är inte buller – vi måste tänka större

"När det gäller idrotten, som så många andra gemensamma samhällsintressen, är frågan vad som blir bäst för så många som möjligt. Det går inte att förneka att föreningslivet gör en obetalbar samhällsnytta för våra barn och ungdomars hälsa och utveckling. Borde då inte idrottsplatser och möjlighet för spontanidrott och rörelse vara en självklar del i planeringen när bostadsområden planeras och byggs?" Det säger Liv Sahlberg i januari månads debattinlägg. Liv är klubbchef för Boo FF.

Klicka här för debattinlägget >

IDROTTSEVENEMANG
 • La Liga
  Fotboll - visas på C More
  Spanien, 12/9 - 23/5
 • Bundesliga
  Fotboll - visas på Viaplay
  Tyskland, 18/9 - 22/5
 • Serie A
  Fotboll - visas på TV4/Cmore
  Italien, 19/9 - 23/5
 • SM-final basket, dam och herr
  Basket - bäst av fem matcher
  Klicka på SM-final basket, dam och herr för länk till spelschema, 4-17/5
 • Handboll, SM-final herrar och damer
  Handboll - bäst av 5 matcher
  Klicka på Handboll, SM-final herrar och damer för länk till spelschema, 8-27/5

Rand

MÅNADENS ARENA Klicka här»

VI FÖLJER


Centrum för idrottsevenemang

- Erbjuder ekonomiskt stöd för bid och utbildningar för att underlätta arrangerandet av internationella idrottsevenemang i Sverige

Dagens industri
- Sveriges ledande affärstidning

Den Osynliga Handen

- Intressant blog om fotboll & affärer som sedan ett antal år drivs av Kristof Vogel.

Fairpay
- Stiftelse som verkar för ökad jämställdhet inom idrotten.
 

Girls in Sport
- Ideell organisation för ökad jämställdhet.

Idrottsforum.org
- Nordiskt forum för idrottsvetenskap

Idrottsplats.se

- Svenska idrottsplatser dokumenterade med foto och fakta av Mats Tallkvist


Riksidrottsförbundet
- Rf:s hemsida med information om och för landets föreningar och specialidrottsförbund 

  

Sveriges Olympiska Kommitté
- SOK:s hemsida med nyheter och OS historia


Tidningen Fokus

- Djupdykande, ständigt utmanande och med en stark journalistisk integritet

Tv.nu
- Komplett guide över sportsändningar i Svenska tv-kanaler

 


Se även under fliken Aktuella länkar

RSS

Prenumerera via RSS

Rand

•     Debatt     •     Debatt     •     Debatt     •     Debatt     •

2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021  

| Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |

Kompetensfrågan i fokus för idrottsrörelsen - debattinlägg av Frans Fransson

 Jag har de senaste åren haft förmånen att jobba med kompetensfrågor inom idrottens värld. Som utbildningsanordnare för landets enda yrkeshögskoleutbildning i sportmarknadsföring möter jag och mina kollegor dagligen studenter som ska göra sig redo för arbetsmarknaden. Frågan som jag ofta ställer mig är vilken arbetsmarknad som våra studenter egentligen kommer att möta?

 Yrkesområdet för en sportmarknadsförare kan vara svår att tydligt definiera. Sportmarknadsförarens arbetsmarknad i landet finns nämligen lika mycket utanför som innanför den traditionella idrottsrörelsen.

 Jag brukar sortera in arbetsmarknaden i tre olika delar:
1) Den finns inom idrottsrörelsen
2) Inom idrottsrelaterad näringsverksamhet
3) Eller i gränslandet mellan idrottsrörelsen och näringslivet.

 Internationellt sorteras idrott allt som oftast till den växande underhållningsindustrin. Det är också därför sportmarknadsförarna i vårt land måste lära sig förstå denna industri och de krav som ställs på densamma. Och här har vi ännu fortfarande mycket att lära av vår omvärld. Om vi gör ett internationellt svep så är det framförallt i Australien, USA och Storbritannien som ämnesområdet sports marketing har kommit längst. Men det har aldrig varit enklare än idag att göra en egen trendspaning. Naturligtvis underlättar det för oss att komma i kontakt med lättillgänglig kunskap via diverse digitala kanaler. Ett exempel på detta är Sports Business Now. Det är ett liveprogram som sänds från USA med dagsaktuella frågor inom just sports marketing. Denna form av kunskapsspridning är ett utmärkt sätt att inhämta ny inspiration och få ny kunskap.

 En annan utveckling som är intressant är fotbollsklubbar som tar initiativ till samarbeten med universitet och högskolor. Även här sätter man kompetensfrågan i fokus. I Spanien har exempelvis Real Madrid ett nära samarbete med universitetet Universidad Europa. Tillsammans har man startat en utbildning inom sports marketing. Är man tillräckligt framgångsrik i sina studier kan man också erbjudas en praktikplats i klubben och få en alldeles unik inblick i storklubben.

 Tillbaka i Sverige så vet vi alla att föreningslivet idag är hårt konkurrensutsatt.
Denna konkurrenssituation finns numera även inom breddverksamheten. Vi ser hur privata aktörer i allt snabbare takt träder in på idrottens mer ”traditionella domäner”. Myndigheterna gör det heller inte enklare för idrottsrörelsen att bromsa denna utveckling. Tvärtom. Och dessa privata aktörer har på förhand ofta gjort sin analys. Genom god målgruppskännedom, en genomtänkt paketering och smart marknadsföring lockar man såväl barn som ungdomar till den privata verksamheten. Om detta är en sund eller en skrämmande utveckling lämnar jag över till läsaren att själv ta ställning till. Min slutsats blir istället att konkurrenssituationen som uppstår i kölvattnet av denna utveckling, tvingar föreningslivet att tänka i nya banor. En helt ny vardag som kommer kräva nya sätt att ifrågasätta idrottens traditionella intäktsmodeller och verksamhetsområden. Och jag är tämligen övertygad om att detta på sikt kommer gynna idrottsrörelsen.

 En sportmarknadsförare måste förstå vad som händer i samhället i övrigt.

 Vi vet att omvärldsfaktorer är viktiga och att även föreningar påverkas av yttre faktorer. I somras presenterade Riksidrottsförbundet (RF) en gedigen rapport med titeln ”framtidens idrottsförening”. Här konstaterades att idrotten står inför en rad viktiga förändringar fram till 2020. Det slås också fast att ökade krav kommer att ställas och komplexiteten för idrottsföreningen kommer att öka. Trenderna är också tydliga. En ökad individualisering, en ökad kommersialisering och förändrade kommunikationsmönster var tre trender som framkom i studien. Denna typ av omvärldsbevakning är bra. Nu återstår det så viktiga arbetet att få föreningarna att omsätta denna kunskap i praktisk handling.

 Vilka medel kan då föreningen använda för att lyckas åstadkomma de förändringar som är nödvändiga?
För mig är svaret givet. Idrottens absolut viktigaste framtidsfråga stavas kompetensförsörjning. Glädjande nog börjar också diskussionen om den idrottsanställdes kompetens bli alltmer framträdande i debatten. Alltfler föreningar diskuterar i termer av kompetensförsörjning. De eftergymnasiala utbildningsalternativen blir alltfler och få dessutom nya spännande inriktningar. Och inte minst, idrottens befintliga föreningsanställda ställer krav på att få kompetensutveckling.

 Ett exempel där kompetensutveckling hamnat i fokus hämtar jag från SISU Idrottsutbildarna i Skåne, Småland och Blekinge.
 Klara Färdiga Gå (KFG) är ett unikt kompetensprojekt som har pågått i totalt 14 månader i dessa tre distrikt. I min roll som extern utvärderare av kompetensinsatserna har jag på nära håll kunnat analysera effekterna av de genomförda aktiviteterna. Jag har sett tydliga och konkreta resultat som haft direkt effekt på föreningslivet. Det är tydligt att man som idrottsanställd, oavsett vilken position eller yrkesroll man haft, kunnat stärka sin kompetens under dessa månader. På köpet har man även fått ett ökat personligt nätverk och många spännande erfarenhetsutbyten. Flera deltagare berättar också att motivationen och glädjen att komma tillbaka till sitt jobb i föreningen har stärkts. Batteriet har laddats med ny energi och det har blivit enklare att hantera komplexa frågor. Allt sammantaget skapar detta positiva effekter på föreningen i allmänhet och den föreningsanställde i synnerhet.

 Så vad är det då för arbetsmarknad som en utbildad sportmarknadsförare kommer ut till?
Min uppfattning är att föreningarnas styrelser sakta men säkert börjar prioritera utbildad och kvalificerad personal. Fortfarande återstår mycket jobb att göra. Inte minst att få föreningsstyrelserna att bli en bättre fungerande arbetsgivare, som ger individen de rätta förutsättningarna för att lyckas i sitt jobb. Det kommer också krävas att idrotten vågar ifrågasätta gamla strukturer och ”sanningar” som gått i arv. Jag är optimistiskt lagd och ser framför mig att idrotten, oavsett om det är elit eller bredd, kommer dra nyttan av att kompetensfrågan sätts i fokus.


Frans Fransson


FAKTA:

EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGSPROGRAM INOM ÄMNENA SPORTS MARKETING, SPORT MANAGEMENT OCH IDROTTSVETENSKAP MED START 2014


HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET


Sport Management, 180 hp (poäng) Södertörns högskola

Sport Management, 180 hp Högskolan Dalarna, Falun

Idrottsvetenskapligt program
, Sport Management, 180 hp Malmö
Högskola

Coaching and Sports Management, idrottsvetenskapligt program, 180 hp Linnéuniversitet, Växjö

Programmet Management in Sport and Recreation, 180 hp Örebro universitet

Biomedicin inriktning fysisk träning, 180 hp Högskolan i Halmstad

Idrottsvetenskapliga programmet, 180 hp Umeå universitet

Idrottsvetenskapligt program, Sport Management, 180 hp Malmö Högskola

Idrottsvetenskapligt program, Idrottens ledarskap, 180 hp Malmö Högskola

Idrottsvetenskap, Idrott i förändring, mastersprogram
, 120 hp Malmö Högskola

Idrottsvetenskap, Idrott i förändring, magisterprogram, 60 hp Malmö Högskola

Psykologprogrammet med inriktning mot idrott, 300 hp Umeå universitet

Idrottsvetenskapligt program, 180 hp Mittuniversitetet, Östersund

Idrottsvetenskapligt program, 180 hp Umeå universitet

Idrottsvetenskapligt programmet inriktning hälsofrämjande livsstil, 180 hp Högskolan i Gävle

Sportteknologi, maskiningenjör inom innovativ produktutveckling, 180 hp Mittuniversitetet, Östersund

Sports Coaching, kandidatprogram, 180 hp Göteborgs universitet

Tränarprogrammet, 180 hp Örebro universitet

Idrott med inriktning fysiologi och medicin
, 120 hp Örebro universitet

Hälsopromotion, kandidatprogram, idrottsvetenskap, 180 hp Göteborgs universitet

Idrottstränarprogrammet med hälsoinriktning, 180 hp Högskolan Dalarna

Idrottstränarprogrammet med inriktning prestation, 180 hp Högskolan Dalarna

Idrottsvetenskapligt program inriktning idrottscoaching, 180 hp Karlstads universitet

Magisterprogram i idrottsmedicin, 60 hp Umeå universitet


UTBILDNINGAR MED FOKUS PÅ SPORTMARKNADSFÖRING


Yh Sportmarknadsförare 400 yh (poäng)
Caddie Sport&Business, Helsingborg


Källa: www.studera.nu samt www.yhmyndigheten.se

Rand

Kommentera gärna artikeln »

Rand

Annons

Ads

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Sport & Affärer utges av Ide´Media. Telefon: 0176 – 22 83 50 Mobil: 070-73 03 521 E-post: kontakt@sportaffarer.se
Sidan skapad av Yelles Webbyrå