Sport och Affärer

Senaste nytt söndag 24/9:

Senaste nytt

Witts Hits September uppe nu!     •     WITTS HITS AUGUSTI UPPE NU!     •     Witts Hits Juli Uppe Nu!!     •    

Startsidan

Aktuella länkar

Annonsera/Utgivningsplan

Artiklar

Evenemangsenkäten

Fotbollsbörsen

Idrott och mångfald

Idrottens finansiering

Idrottens konsulter

Idrottsevenemang

Idrottsklubbarnas varumärken

Kommunrankingen

Nyhetsarkiv

Om oss

Ordlistan

Platsannonser

Podcast

Prenumerera

Professionell Idrott

På gång

Redaktionens tips

Skatteregler

SM i klubbekonomi

SM i sponsring

Speakers corner

Sponsringsläget i förbunden

Sponsringsskolan

Studentuppsatser

Tidningsarkiv

Tittartoppen

Unos krönikor

Utbildningar

Witt's Hits

Årssummeringen

MÅNADENS DEBATTÖR

Kris i Stockholmshockeyn eller?

"Tyvärr ser vi också att det finns elitföreningar ute i landet som lockar till sig våra spelare även innan gymnasieåldern vilket innebär att vi har ungdomar som flyttar så långt som 50 mil hemifrån, med allt vad det innebär, innan de ens avslutat grundskolan." Det säger Mathias Tegnér(bilden) och Carina Oddsberg i maj månads debattinlägg. Mathias är ordförande och Carina kanslichef för Stockholms Ishockeyförbund.

Klicka här för debattinlägget >

IDROTTSEVENEMANG
 • Speedway GP
  Motor
  Flera länder/orter, 29/4 - 30/9
 • Handbollsligan 23/24
  Handboll
  Klicka på Handbollsligan för länk till spelschema, 8/9 - 21/3
 • VM i brottning
  Brottning
  Belgrad, 16-24/9
 • SHL 23/24
  Ishockey - visas på C More Hockey
  Klicka på SHL för länk till spelschema, 18/9 - 10/3
 • Basketligan Herr 23/24
  Basket
  Klicka på Basketligan Herr för länk till spelschema, 22/9 - 16/3

Rand

MÅNADENS ARENA Klicka här»

VI FÖLJER


Centrum för idrottsevenemang

- Erbjuder ekonomiskt stöd för bid och utbildningar för att underlätta arrangerandet av internationella idrottsevenemang i Sverige

Dagens industri
- Sveriges ledande affärstidning

Den Osynliga Handen

- Intressant blog om fotboll & affärer som sedan ett antal år drivs av Kristof Vogel.

Fairpay
- Stiftelse som verkar för ökad jämställdhet inom idrotten.
 

Girls in Sport
- Ideell organisation för ökad jämställdhet.

Idrottsforum.org
- Nordiskt forum för idrottsvetenskap

Idrottsplats.se

- Svenska idrottsplatser dokumenterade med foto och fakta av Mats Tallkvist


Riksidrottsförbundet
- Rf:s hemsida med information om och för landets föreningar och specialidrottsförbund 

  

Sveriges Olympiska Kommitté
- SOK:s hemsida med nyheter och OS historia


Tidningen Fokus

- Djupdykande, ständigt utmanande och med en stark journalistisk integritet

Tv.nu
- Komplett guide över sportsändningar i Svenska tv-kanaler

 


Se även under fliken Aktuella länkar

RSS

Prenumerera via RSS

Rand

•     Ordlistan     •     Ordlistan     •     Ordlistan     •     Ordlistan     •

 

SPORT & AFFÄRERS ORDLISTA


I sportens värld viner inte enbart bollar och spjut genom luften. På arenorna och vid sammanträdesborden görs det upp affärer. Här virvlar och varvas branschtypiska begrepp, uttryck och ibland rena floskler. Inte sällan rör man sig med anglosaxiska termer till följd av att sportindustrin såg dagens ljus på andra sidan Atlanten. Men vad betyder alla ord och termer egentligen? Sport & Affärer gör en djupdykning och reder ut begreppen.[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V/W]

 

Above the Line (ATL)

Innefattar all reklam i massmedier, det vill säga tv, radio, biofilm, stortavlor och tidningsannonser.


AFP (Advertising Financed Programming)

Annonsörfinansierade program

Program som finansieras utanför TV-kanalernas programbudgetar genom samarbeten med en eller flera annonsörer som i olika utsträckning kan påverka det redaktionella innehållet.


Ambush Marketing

Bakhållsmarknadsföring

En marknadsföringsteknik som går ut på att försöka koppla ihop sin produkt med ett specifikt evenemang och i medvetandet hos potentiella konsumenter, utan att betala en rättighetssumma för statusen som officiell sponsor.


Aktivering

Aktiviteter som genomförs av en sponsor för att aktivera sitt sponsorskap utöver de rättigheter som redan ingår i sponsoravtalet. Det kan vara interna och/eller externa aktiviteter och omfatta exempelvis marknadsföring, försäljning, Human Resource (HR) samt Forskning & Utveckling (FoU). 


Arenareklam

Reklam, vanligtvis vid sidan av plan, som antingen kan bestå av budskap på fasta skyltar eller i modern tappning som rörlig reklamfilm på LED-skärmar. Att namnge hela arenan brukar sammanfattas som namnsponsring.


 

Barteravtal

Ett bytesavtal där (vanligen två) företag byter varor eller tjänster med varandra utan inblandning av pengar. I sponsringssammanhang kan det även vara föreningar och organisationer som är motpart till ett företag.

Enligt Skatteverket innebär bokföringslagens bestämmelser att byte av varor och tjänster utgör affärshändelser som ska tas in i den löpande redovisningen. Momsmässigt ska bartern räknas som två transaktioner, ett inköp och en försäljning.


Below the line (BTL)

Samlingsterm för alla relationsskapande reklammedier, såsom dm, event och internet.


Brand Experience/Experiential Communication

Varumärkesupplevelse/Upplevelsebaserad kommunikation

Möjligheten för en konsument att aktivt engagera sig med ett varumärke på ett personligt plan. Det sker genom en intim upplevelse som kan inkludera alla sinnen i motsats till ett passivt deltagande via traditionella reklamkanaler.


Till toppen av sidan


City Marketing

Stadsmarknadsföring

Marknadsföring av en stad eller ett distrikt inom en stad med målet att främja att viss typ av aktiviteter ska äga rum där. Det görs i syfte att förändra uppfattningen av staden för att attrahera turister, inflyttning och företagsetableringar.

Content(betyder både nöjd och innehåll på engelska)
Ett intressant och relevant innehåll som rättighetshavare och/eller sponsorer, skapar och kommunicerar till sina målgrupper.

Content marketing
Kommunikation och marknadsföring där avsändaren  skapar och sprider redaktionellt innehåll som upplevs som intressant och relevant av målgruppen. Genom att erbjuda ett innehåll som mottagaren värdesätter kan avsändaren bygga sitt varumärke och inleda eller stärka relationer("Swedish Content Agencies" definition).


Corporate Social Responsibility/CSR

Företagens samhällsansvar

Corporate Social Responsibility är ett uttryck för idén om att företag och andra organisationer bör och faktiskt tjänar på att ta ett samhällsansvar utöver sin ordinarie affärsidé eller sitt ordinarie uppdrag. Samhällsansvaret brukar delas upp i tre delar (Triple Bottom Line – 3P); ekonomiskt ansvarstagande (Profit), socialt ansvarstagande (People) och miljömässigt ansvarstagande (Planet).


Till toppen av sidan


Destinations marketing

Destinationsmarknadsföring

Marknadsföring av ett geografiskt avgränsat område med attraktioner, artificiella eller naturliga, som attraherar besökare. Destinationens attraktionskraft styrs av komponenter som huvudattraktion/er, miljö och serviceutbud.


 Endorsement

Varumärkesambassadörskap

En form av varumärkes- eller reklamkampanj som använder en känd celebritets kändisskap för att marknadsföra en produkt eller tjänst.


Event

En aktivitet som samlar en målgrupp i tid och rum - ett möte i vilket en upplevelse skapas och ett budskap kommuniceras.


Event Marketing

Eventmarknadsföring

En ansats för att samordna kommunikationen kring ett eget, sponsrat eller skapat evenemang.


Evenemang

Ett publikt evenemang ofta i form av en festival, idrottsevenemang, stadsfest eller dylikt. Under ett evenemang kan flera event äga rum.


Till toppen av sidan


Idrott

Fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Begreppet idrott kan också innefatta vissa aktiviteter som inte kan kallas sport, då tävlingsmoment saknas, till exempel motionsidrotter som joggning, stavgång, aerobics, etc.


Integrerad kommunikation

Integrerad kommunikation är när allt som kommuniceras från ett företag eller en organisation är så koordinerat att det ger en tydlig helhetsbild hos målgruppen. Enkelt uttryckt handlar det om att förmedla "samma budskap i alla kanaler samtidigt". Denna metod kallas i vissa sammanhang för 360-graders kommunikation och kan ha ett sponsorskap som bärande tema.


Megaevenemang

Storskaligt kulturellt (kommersiellt eller sportsligt) evenemang, som är av en dramatisk karaktär, är populärt för en stor publik och har en stor internationell betydelse.


Naming Rights

Namnrättighet

En finansiell transaktion och marknadsföringstillgång som ger rätten att namnge en arena eller ett evenemang under en tidsbestämd period.


Till toppen av sidan


Product Placement

Produktplacering

Marknadsföring av ett varumärke eller en produkt genom planerad förekomst i ett sammanhang som inte uttryckligen är reklam, i regel inom film och TV-sammanhang, men även numera utbrett inom sportindustrin.


Programsponsorskap

Programsponsring av en TV-sändning som utgörs av en billboard-film i början, under och efter programmet, ofta en med en speakerröst som säger "Detta programmet presenteras av…".


Rättighetsinnehavare

Den säljande parten i ett sponsoravtal som upplåter rättigheter som motprestation till vanligtvis ett företag eller en organisation mot betalning i form av pengar, varor eller tjänster. (Se sponsring nedan).


Till toppen av sidan


Sociala medier

Sociala medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknik, social interaktion och användargenererat innehåll. Det kan ta sig uttryck i internetforum, communities, bloggar, wikier, gruppvara, poddradio och artikelkommentarer. Följande är några av de största sociala nätverken; Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Linkedin, Google+ och YouTube.


Share of mind

Anger hur stor plats ditt varumärke lyckas ta i konsumentens medvetande.


Share of voice

Mått på hur stor del av det totala reklambruset som en kampanj utgör. Mäts ofta branschvis, det vill säga kampanjkostnadens del av alla konkurrenters totala annonseringskostnad.


Sponsor eller rättighetsköpare

Den köpande parten i ett sponsoravtal som genom betalning i form av pengar, varor eller tjänster får tillgång till rättigheter däribland rätten att associera sig med exempelvis en person, ett projekt, organisation, förening eller lag. (se sponsring nedan).


Sponsring

Associationsmarknadsföring; en affärsmässig metod för kommunikation, marknadsföring och försäljning. Sponsring bygger på ett kommersiellt avtal mellan (normalt) två parter. Sponsorn erhåller tillgång till den kommersiella potential som associationen med en viss rättighet medför, i utbyte mot kontanta medel och/eller produkter och tjänster.


Sport

Sport är ett samlingsbegrepp för olika aktiviteter med tävlingsmoment. Sport kan utövas individuellt eller i lag. Ibland används begreppet "sport" inom nordiska språk synonymt med idrott, men orden är egentligen inte helt utbytbara.  


Sportindustrin

Sportindustrin utgörs av marknaden där företag och produkter som erbjuds köparen är sportrelaterade och kan vara produkter, tjänster, människor, platser eller idéer.


Sport Management

Sport Management är studier och verksamhet rörande alla människor, aktiviteter, företag eller organisationer som producerar, möjliggör, främjar och organiserar någon form av sportrelaterade företag eller produkter. 


Sport Marketing

Sportmarknadsföring

De specifika applikationerna av marknadsprinciper och processer till sportprodukter och marknadsföringen av ickesport-produkter genom associationer till sport. (M. Shank)


Storytelling

Storytelling är en gren inom marknadsförings- och upplevelseindustrin som går ut på att förstärka och förhöja upplevelsen av ett varumärke, ett företag eller en organisation kring en historia. Historiskt har storytelling använts främst inom hotell-, restaurang- och destinationsbranschen, men numera används tekniken av alla företag som anser sig tillhöra upplevelseindustrin (se vidare upplevelseindustrin nedan).


Till toppen av sidan


Top of mind

Det varumärke eller den produkt som kommer först i tanke hos en människa, en attraktiv position för en marknadsförare.

 

 Upplevelse

Upplevelser är att vara med om något. De rikaste upplevelserna är de som inkluderar alla fyra aspekterna av underhållning, utbildning, estetik och eskapism. Upplevelser ska inte underhålla kunderna utan engagera dem (B.Pine & J.Gilmore)


Upplevelseindustrin

Ett samlingsbegrepp för människor och företag med ett kreativt förhållningssätt som har till huvuduppgift att skapa och leverera upplevelser i någon form. Till upplevelseindustrin räknas branscherna arkitektur, dator- och TV-spel, design, film, foto, konst, litteratur, marknadskommunikation, media, mode, musik, måltid, scenkonst, turism/besöksnäring och upplevelsebaserat lärande. Värt att notera är att sport inte ingår som egen bransch, men indirekt som en del av branscher likt exempelvis media, marknadskommunikation och turism/besöksnäring.


Till toppen av sidan


Varumärke

Det svenska ordet kan översättas både till engelskans "trademark", som egentligen begränsar sig till den juridiska definitionen av produkt- eller företagsnamn och engelskans Brand", som har en vidare betydelse. Brand är mer relevant för marknadskommunikation, eftersom det omfattar emotionella värden som förknippas med varumärket.


Varumärkesplattform

Varumärkesplattform är ett strategiskt styrdokument i den varumärkesuppbyggande processen, innehållande element som företagets vision, affärsidé, kärnvärden, varumärkeslöfte, varumärkesidentitet och positionering.


Win-Win och Win-Win-Win

I affärssammanhang förekommer begreppet "win-win", där bägge parter tjänar på en affär eller ett samarbete. I sponsringssammanhang går det att lägga till ett tredje vinn i form av vinsten eller nyttan för målgruppen. I det perfekta sponsorskapet vinner sponsorn, vinner rättighetsinnehavaren och inte minst vinner fansen, publiken, medlemmarna eller deltagarna. Det är mot denna bakgrund som det inom modern sponsring talas om att "sponsra målgruppen" snarare än rättighetsinnehavaren.


Viral marknadsföring

Marknadsföringsmetod som grundar sig på ett budskap, tjänst eller produkt som är så unik och intresseväckande att de individer som exponeras för den har en stor benägenhet att, utan incitament, sprida den vidare till sin bekantskapskrets exempelvis genom sociala medier.Maila gärna om du har tankar eller synpunkter kring befintliga definitioner/begrepp, eller förslag på nya till: kontakt@sportaffarer.se

 

Sammanställningen gjord av Johan ThorénAnnons

Ads

Sport & Affärer utges av Ide´Media. Telefon: 0176 – 22 83 50 Mobil: 070-73 03 521 E-post: kontakt@sportaffarer.se
Sidan skapad av Yelles Webbyrå